00008-6524.4-OR1600012/17/18 Stanpol sp. z o.o.

By | 18 kwietnia 2015

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanpol sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów p Ryb Stanpol sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: zakup płatownicy. fileciarka. noże krążkowe. przenośniki taśmowe. urZądzenie do kartonowania. do usuwania kości. przenośnik taśmowy. zakup systemu wagowo-kontrolnego. śluzy sanitarne. bramy rolowe. 120 plastikowych palet. wózki paletowe. obrotnica. system oświtlenia. owijarki. ostrzałki el. maszyna p[akująca. odgławiarka. odskórzarka. linia do trymowania. system. wagowy. urządzenia chłodnicze. suszarki do rąk.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5356954.

Kwota Wkładu EFMR: 2008857.75.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00008-6524.4-OR1600012/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanpol sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów p Ryb Stanpol sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: zakup płatownicy. fileciarka. noże krążkowe. przenośniki taśmowe. urZądzenie do kartonowania. do usuwania kości. przenośnik taśmowy. zakup systemu wagowo-kontrolnego. śluzy sanitarne. bramy rolowe. 120 plastikowych palet. wózki paletowe. obrotnica. system oświtlenia. owijarki. ostrzałki el. maszyna p[akująca. odgławiarka. odskórzarka. linia do trymowania. system. wagowy. urządzenia chłodnicze. suszarki do rąk.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5356954.

Kwota Wkładu EFMR: 2008857.75.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00008-6524.4-OR1600012/17/18.


Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocja edycji 2017 Dni Karpia w Dolinie Baryczy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kontynuacja działań angażujących partnerów LGD. wsparcie promocji i organizacji Dni Karpia 2017 w Dolinie Baryczy.

Skrócony opis operacji: 1. Opracowanie wizerunku i wydanie i promocja materiałów informacyjnych dot. Dni Karpia 2017.2. Organizacja konkursu kulinarnego Mistrz Karpia 2017.3. Organizacja konferencji podsumowującej Dni Karpia 2017..

Cel operacji: Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocja edycji 2017 Dni Karpia w Dolinie Baryczy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 3/1/2017.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53000.

Kwota Wkładu EFMR: 38250.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0100028/17.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przygotowanie i wdrożenie planu produkcji i obrotu za rok połowowy 2019..

Skrócony opis operacji: Operacja polega na działaniach planowanych w roku 2019 związanych z wdrożeniem celów uznanych organizacji producentów ryb..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 763152.

Kwota Wkładu EFMR: 429273.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.1-OR1600005/19.


Rozwój istniejącej działalności gospodarczej karczma rybacka Karpiówka wraz z utrzymaniem miejsca pracy poprzez rozbudowę karczmy rybackiej Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł i wprowadzenie nowych usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa karczmy rybackiej Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł i wprowadzenie nowych usług..

Skrócony opis operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozbudowę Karczmy: zwiększenie kuchni. zaplecza magazynowego. przebudowa zmywalni i adaptacja poddasza na salę oraz doposażenie w sprzęt zwiększający moce przerobowe i wprowadzenie nowych usług..

Cel operacji: Rozwój istniejącej działalności gospodarczej karczma rybacka Karpiówka wraz z utrzymaniem miejsca pracy poprzez rozbudowę karczmy rybackiej Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł i wprowadzenie nowych usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488382.17.

Kwota Wkładu EFMR: 204000.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0910040/17/18.centrum aut japońskich wrocław, smoła ziemna, dolhobyczow, dni przysuchy 2019, tygiel 2019, dochody gmin w polsce, kalej, druk z-15a wzór wypełniony 2018, plan nadzoru pedagogicznego przedszkole, www.jedlnia.pl, działanie, wroclaw tvp pl, do którego płaci się zus, jezioro powidzkie, kto może kupić siedlisko, hektar przeliczeniowy 2018 pomoc społeczna, babiogórski park narodowy symbol, miejscowego, jarocin bip, chodniki z kostki, nazwisko dziecka po porodzie, kopyść 2019, wykonaniu, czempin sp…