00008-6526-DPT00047/18/19 konania usługi tłumaczeń ustnych. 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

By | 18 sierpnia 2016

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 194562.06 00011-6526-DPT00002/19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: konania usługi tłumaczeń ustnych..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Nazwa operacji: 2016-01-01.

Skrócony opis operacji: 2019-12-01.

Cel operacji: 194562.06.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 145921.54.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 00-400.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 7 – Pomoc techniczna.

Kod Pocztowy: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Państwo: 7.01.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00011-6526-DPT00002/19.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00008-6526-DPT00047/18/19.


Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie i publikacja relacji członków rybackich rodzin wypędzonych wiosną 1945 r. z Półwyspu Helskiego..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24500.

Kwota Wkładu EFMR: 16660.

Kod Pocztowy: 84-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00109-6523.2-SW1110226/18.


Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405548.65.

Kwota Wkładu EFMR: 208414.9.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1210054/18.


Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Merena Eugeniusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona przed kłusownikami podstawą działalności gospodarstw rybackich..

Skrócony opis operacji: Zakup lornetki termowizyjnej.

Cel operacji: Rozwój gospodarki rybackiej Wnioskodawcy oraz wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kradzieży ryb i dewastacji terenów poprzez zakup lornetki termowizyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21951.22.

Kwota Wkładu EFMR: 9328.75.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0410042/17/18.


Celem operacji jest zakup czterech sztuk muszkietów czarnoprochowych typu „Prussian” jako element poszerzenia oferty historyczno – kulturalnej Reduty Morast pod kontem stworzenia grupy rekonstrukcyjnej działającej całorocznie. co wpłynie na rozwój promocj 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest zakup czterech sztuk muszkietów czarnoprochowych typu „Prussian” jako element poszerzenia oferty historyczno – kulturalnej Reduty Morast pod kontem stworzenia grupy rekonstrukcyjnej działającej całorocznie. co wpłynie na rozwój promocj.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15447.16.

Kwota Wkładu EFMR: 8012.1.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00191-6523.2-SW1610304/18/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie – etap II w raz z zakupem wyposażenia.

Skrócony opis operacji: Roboty konstrukcyjno-budowlane inst sanitarne. elektryczne. drogi i zagospodarowanie terenu. wyposażenie podczyszczalni. regały paletowe.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 698328.62.

Kwota Wkładu EFMR: 261873.

Kod Pocztowy: 70-207.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1600002/17/18.bip arimr, rozporządzenie 1069, rydel i gęsi, kamera wałcz, krotoszyn, zubki białostockie, elżbieta oziębło, podkarpackie praca, nawiewnik ścienny ciśnieniowy, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa bydgoszcz, portal niżański, korzystał, obszar oddziaływania obiektu rozporządzenie, dymek środa wlkp, nieaktualne, podręczniki kl 3 szkoła podstawowa, wydarzenia podlaskie, schemat instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego pdf, klon drobnolistny, bip budzyń…