00008-6526-DPT00047/18/19 Ministerstwo Finansów

By | 28 września 2012

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie funkcjonowania Departamentu Audytu Środków Publicznych w tym Wydziałów Terenowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych. koszty organizacji spotkań/grup roboczych..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42725.39.

Kwota Wkładu EFMR: 32044.04.

Kod Pocztowy: 00-916.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00008-6526-DPT00047/18/19.


efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018.

Skrócony opis operacji: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ARiMR w latach 2016-2018.

Cel operacji: efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15134500.59.

Kwota Wkładu EFMR: 11350875.44.

Kod Pocztowy: 02-822.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6526-MGMiŻŚ00003/18.


Poprawa aktywności społecznej mieszkańców Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia poprzez organizację dwóch wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe i publikację promującą obszar Gminy do czasu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: 25 lat minęło jak jeden dzień. na drugie tyle przygotuj się. a może i na trzecie. któż to wie? – cykl imprez kulturalnych podsumowujących obchody jubileuszu 25-lecia Gminy Polanka Wielka.

Skrócony opis operacji: organizacja dwóch imprez plenerowych. wykonanie folderu promocyjnego.

Cel operacji: Poprawa aktywności społecznej mieszkańców Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia poprzez organizację dwóch wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe i publikację promującą obszar Gminy do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 78022.68.

Kwota Wkładu EFMR: 53055.3.

Kod Pocztowy: 32-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0610019/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanpol Sp. z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn. urządzeń oraz środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego w celu udoskonalenia procesów przetwórstwa rybnego oraz pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców.

Skrócony opis operacji: środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego. urządzenia transportu wewnętrznego. zakup 6 drzwi do 6 zapychowych tuneli zamrażalniczych oraz 4 drzwi zewnętrznych. przelotowy amoniakalny tunel zamrażalniczy. automatyczna glazurownica. automatyczna fileciarka ryb białych. system transportu wewnętrznego.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5995085.5.

Kwota Wkładu EFMR: 2248157.06.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00014-6524.4-OR1600002/18/19.łańcut miasto, działki pomorskie, dni piątkowa 2019, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa opatów, poczta przasnyska, ug przemyśl, stadnina koni koszalin, przeliczenie waluty, ferma bydła, projekt przyłącza wody, ewniosek arimr, biogazownia buczek, rzepak panama, biznes plan gospodarstwa rolnego, białystok ul szkolna 17, wstawianie wierszy excel, grzegorz górniak poseł, stypułki borki, wykop gospodarka, 105 białogard, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa chełm…