00009-6521.5-OR1000017/18 rmacja o projekcie na stronie internetowej PZW Okręg w Poznaniu. Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego sektora akwakultury poprzez opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pasz oraz receptur mieszanek paszowych pozwalających na samodzielne wytwarzanie pełnoporcjowych pasz ekstrudowanych z użyciem produktów z owadów dedykowanych dla ryb reofilnych. Transfer innowacyjnej wiedzy dotyczącej procesów i produktów do podmiotów akwakultury nie będących beneficjentami projektu w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i możliwości w zakresie wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych wnoszących nową jakość w wytwarzaniu pasz i podchowie ryb reofilnych.

By | 30 stycznia 2014

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego sektora akwakultury poprzez opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pasz oraz receptur mieszanek paszowych pozwalających na samodzielne wytwarzanie pełnoporcjowych pasz ekstrudowanych z użyciem produktów z owadów dedykowanych dla ryb reofilnych. Transfer innowacyjnej wiedzy dotyczącej procesów i produktów do podmiotów akwakultury nie będących beneficjentami projektu w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i możliwości w zakresie wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych wnoszących nową jakość w wytwarzaniu pasz i podchowie ryb reofilnych. 4924077.09 00001-6521.1-OR1500001/17/19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: rmacja o projekcie na stronie internetowej PZW Okręg w Poznaniu..

Numer Identyfikacyjny Statku: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego sektora akwakultury poprzez opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pasz oraz receptur mieszanek paszowych pozwalających na samodzielne wytwarzanie pełnoporcjowych pasz ekstrudowanych z użyciem produktów z owadów dedykowanych dla ryb reofilnych. Transfer innowacyjnej wiedzy dotyczącej procesów i produktów do podmiotów akwakultury nie będących beneficjentami projektu w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej i możliwości w zakresie wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych wnoszących nową jakość w wytwarzaniu pasz i podchowie ryb reofilnych..

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 4924077.09.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 3693057.81.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 60-682.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.1 Innowacje w akwakulturze.

Państwo: 2.01.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00001-6521.1-OR1500001/17/19.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00009-6521.5-OR1000017/18.


2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy 00035-6521.5-OR0800031/18 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: lska.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Nazwa operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: 2.05.2021.

Cel operacji: 00035-6521.5-OR0800031/18.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 554983.

Kwota Wkładu EFMR: 416237.25.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Po.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura św.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00051-6521.5-OR1300044/18.it 2 obsada, szlak tatarski, nazwisko rodowe co wpisać, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa kraśnik, zaświadczenie o wymeldowaniu wzór, kuter rybacki sprzedam, pogoda przerosl, budynek gospodarczy z płyty warstwowej, wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej kowr, powiat przasnyski bip, koło gospodyń wiejskich czym się zajmuje, michał wąż, ewniosekplus 2019, maksymilian rozmarynowski, ari mr, uz prawo plan, umowa dzierżawy gruntu rolnego 2019…