00009-6521.5-OR1300049/18 Pilch Janusz

By | 29 kwietnia 2012

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilch Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Liplas.

Skrócony opis operacji: Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Liplas.o powierzchni 9.01 ha. Będzie realizowany pakiet 1. czyli całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. oraz wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września. Również będzie realizowany pakiet 2. wymóg 2.1 dotyczący produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.Operacja spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 44636.7.

Kwota Wkładu EFMR: 33477.52.

Kod Pocztowy: 26-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00009-6521.5-OR1300049/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleszko Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i Pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 84209.9.

Kwota Wkładu EFMR: 63157.42.

Kod Pocztowy: 69-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00017-6521.5-OR0400046/18.gmina pawłowice śmieci, znak toksyczny, sierakowice pomorskie, www.arimr.gov.pl.- wniosek o płatność, mapa orientacyjna, 76 eur to pln, oświadczenie majątkowe prezydenta komorowskiego, akt rzeszów, wiadomości wałcz, urząd gminy glinojeck, gdanski, praca gostyń i okolice, rasy kóz mlecznych, apteka malwa złotów…