00009-6521.5-OR1400032/18 Forma Danuta

By | 15 czerwca 2017

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Forma Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania na rzecz ochrony cennych gatunków ryb oraz biocenoz wód śródlądowych na obiekcie Staw Rańsk.

Skrócony opis operacji: Działania na rzecz ochrony cennych gatunków ryb oraz biocenoz wód śródlądowych na obiekcie Staw Rańsk.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 65129.7.

Kwota Wkładu EFMR: 48847.27.

Kod Pocztowy: 12-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00009-6521.5-OR1400032/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Duraj Justyna Maria.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5.

Skrócony opis operacji: Staw rybny: Podkępni – 1.83 ha położony w Bestwinie . Gmina Bestwina. pow. bielski. woj. śląskie. Obiekt Bestwina. Obsada stawu: karp oraz produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. Realizacja pakietu 1 i pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6928.65.

Kwota Wkładu EFMR: 5196.48.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00111-6521.5-OR1200124/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dylla DARIUSZ.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja środka 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach programu operacyjnego ..Rybactwo i Morze”.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29757.8.

Kwota Wkładu EFMR: 22318.35.

Kod Pocztowy: 44-156.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00067-6521.5-OR1200051/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: CGFP RYBY Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska. oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt. a także zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. poprzez wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. na obiektach stawowych CGFP Ryby sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Pakiet 1 Wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 278336.7.

Kwota Wkładu EFMR: 208752.52.

Kod Pocztowy: 89-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR0200020/18.


ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY 257132.05 00022-6521.3.1-OR0900005/19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto.

Numer Identyfikacyjny Statku: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY.

Nazwa operacji: 2019-09-01.

Skrócony opis operacji: 2020-03-01.

Cel operacji: 257132.05.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 96424.51.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 38-600.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Państwo: 2.03.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00022-6521.3.1-OR0900005/19.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00033-6521.5-OR0400017/18.księgi wieczyste kołobrzeg, europejski fundusz rolny, allflex cennik, oznaczenia na dowodzie osobistym, sicienko, rekord masztalskiego, paulina matejczuk, saltarski, mocowanie przewodów elektrycznych pod tynkiem, rura pe 100 sdr 17 cena, granica zosin, agencja rolna, program dla szkół, rybołostwo, kamery wyszków, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa e wniosek, ceranów…