00009-6523.2-SW1310011/18 Gmina Słupia Jędrzejowska

By | 12 maja 2015

Utworzenie szlaku rowerowego poprzez wytyczenie i utwardzenie nawierzchni szlaku. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Słupia Jędrzejowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyznaczenie szlaku rowerowego wraz z remontem dróg wewnętrznych na potrzeby tego szlaku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie szlaku rowerowego poprzez wytyczenie i utwardzenie nawierzchni szlaku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88103.44.

Kwota Wkładu EFMR: 56165.45.

Kod Pocztowy: 28-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW1310011/18.


Celem głównym niniejszego projektu jest stworzenie miejsca rekreacji we wsi Podanin poprzez odnowę zagospodarowania stawu i skweru w Podaninie. Założony przez wnioskodawcę cel wpisuje się w CO II LSR. tj. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turys 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodzież .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Celem głównym niniejszego projektu jest stworzenie miejsca rekreacji we wsi Podanin poprzez odnowę zagospodarowania stawu i skweru w Podaninie. Założony przez wnioskodawcę cel wpisuje się w CO II LSR. tj. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turys.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 71354.9.

Kwota Wkładu EFMR: 51553.35.

Kod Pocztowy: 64-800.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW1510033/18.


Celem operacji jest poprawa atrakcyjności obszaru LSR oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę przejścia na plażę od ulicy Brzozowej w Mielenku o długości 336.05 m 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mielno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przejścia na plażę przy ul. Brzozowej w Mielenku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa atrakcyjności obszaru LSR oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę przejścia na plażę od ulicy Brzozowej w Mielenku o długości 336.05 m.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 379199.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00216-6523.2-SW1610287/18/19.


Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne w Gminie Gorzyce. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gorzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zalewie w Gorzycach..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne w Gminie Gorzyce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405377.12.

Kwota Wkładu EFMR: 145349.15.

Kod Pocztowy: 39-432.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW0910012/17/18.parostwo, za pięć ryz papieru ksero, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, rcho dnia, jezioro księże, wybory 2019 data, pgnig poznań grobla, malowanie elewacji po ociepleniu styropianem, praca w ochronie koszalin, komis złotów, kalkulator zazielenienia, miasto w powiecie szczycieńskim, przylep zachodniopomorskie, szkoła w żółtańcach, olsztyn rzeszów, przetwarzaniu…