00009-6523.4-SW1610010/16 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

By | 16 lutego 2016

Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2016.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185690.58.

Kwota Wkładu EFMR: 149945.14.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.4-SW1610010/16.


Zwiększenie potencjału usługowego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usługi organizacji spływów oraz utworzenie 1 miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie usługi organizacji spływów kajakowych poprzez zakup samochodu. kajaków i grillowędzarni.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału usługowego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usługi organizacji spływów oraz utworzenie 1 miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 96386.86.

Kwota Wkładu EFMR: 38424.25.

Kod Pocztowy: 89-422.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0210005/18/19.


Celem operacji jest ochrona i zachowanie stanu wód posiadanych przez ON PZW objętych szczególnymi formami ochrony przyrody na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski stanowiących własność Skarbu Państwa przed negatywnymi skutkami działalności z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu do przewozu żywych ryb oraz do ochrony użytkowanych wód.

Skrócony opis operacji: wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Celem operacji jest ochrona i zachowanie stanu wód posiadanych przez ON PZW objętych szczególnymi formami ochrony przyrody na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski stanowiących własność Skarbu Państwa przed negatywnymi skutkami działalności z.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 149128.

Kwota Wkładu EFMR: 107744.3.

Kod Pocztowy: 64-920.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00090-6523.2-SW1510114/19.


Przeciwdziałanie kłusownictwu w Dolinie Karpia poprzez utworzenie i wyposażenie Patrolu Straży Rybackiej. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie Patrolu Straży Rybackiej w Dolinie Karpia wraz z zakupem niezbednego wyposażenia.

Skrócony opis operacji: zakup samochodu terenowego. łodzi. silnika zaburtowego. przyczepy podłodziowej. fotopułapek.

Cel operacji: Przeciwdziałanie kłusownictwu w Dolinie Karpia poprzez utworzenie i wyposażenie Patrolu Straży Rybackiej. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 113227.48.

Kwota Wkładu EFMR: 78909.75.

Kod Pocztowy: 40-214.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0610030/17/18.inflacja w polsce 2019, wóz strażacki olx, apteka rajska wieluń, paszport w 3 dni, papier firmowy wzór word, 19-300 ełk, płatność za zazielenienie, urząd gminy tarnawatka, praca lubelskie, gazownia piotrków trybunalski, pks drezdenko, zielone to łąki i pastwiska, alicja rembiszewska, lubaczów kamera, www.arimr.gov.pl oświadczenie 2019, umorzenie podatku rolnego z powodu suszy wzór, cena 1 ha łąki, cena usług rolniczych…