00009-6524.4-OR1100013/17/18 MIRKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 27 stycznia 2018

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIRKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych i udoskonalenie istniejących procesów technologicznych oraz systemów zarządzania procesem produkcji..

Skrócony opis operacji: zakup linii do przygotowania. pakowania i konfekcjonowania ryb. zakup urządzeń do kontroli jakości. zakup wag stanowiskowych i dynamicznych wraz z detektorem metali. zakup systemu zarządzania procesem produkcji.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6146917.86.

Kwota Wkładu EFMR: 2250000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00009-6524.4-OR1100013/17/18.


Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Mapa interaktywna ” Tropem Grubej Ryby”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63999.92.

Kwota Wkładu EFMR: 45695.15.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0410030/18/19.


Celem operacji jest rozwój oraz poszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Snopkiewicz Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności i poszerzenie zakresu usług Centrum Ogrodniczego „Chotomów” poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz lamp solarnych..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1. 4.2.2.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój oraz poszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241921.79.

Kwota Wkładu EFMR: 82252.8.

Kod Pocztowy: 05-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0710006/17/18.


Utworzenie miejsca pracy oraz wzrost sprzedaży produktów akwakultury wspieranych poprzez reklamę. promocję ryb i produktów akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Dóbr Smolin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sprzedaż ryb i produktów akwakultury pochodzących z obszaru RLGD „Roztocze” przy zastosowaniu różnych form reklamy i promocji..

Skrócony opis operacji: Rozwijanie sprzedaży przy zastosowaniu różnych form reklamy i promocji ryb i produktów pochodzących z obszaru RLGD „Roztocze”.

Cel operacji: Utworzenie miejsca pracy oraz wzrost sprzedaży produktów akwakultury wspieranych poprzez reklamę. promocję ryb i produktów akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 99465.16.

Kwota Wkładu EFMR: 42089.45.

Kod Pocztowy: 37-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW0910050/18.postępowanie spadkowe po śmierci ojca, krzysztof wilkowski renata pałys, 99-220 wartkowice, wypłata dopłat bezpośrednich 2020, ceidg mw, średnie ceny gus, program do projektowania ogrodzenia, fundamenty rzut, ul. rejtana, siemyśl, sam po raz trzeci, dni sremu 2019, dni zaklikowa 2019, osiemset złotych, wybory do europarlamentu 2015, koszt budowy obory na 20 krów…