00009-6526-DPT00006/18 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

By | 24 maja 2011

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników wypłacone w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenia pracowników..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1372200.31.

Kwota Wkładu EFMR: 1029150.23.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00009-6526-DPT00006/18.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz pracowników wspierających IZ. związane z wdrażaniem i realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2018 r..

Skrócony opis operacji: Koszty delegacji zagranicznych pracowników Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020 oraz pracowników wspierających IZ..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1043000.

Kwota Wkładu EFMR: 782250.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00011-6526-DPT00017/18.


Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przez przeciwdziałanie kłusownictwu i restytucję cennych przyrodniczo gatunków ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb prowadzenia zarybień w ramach restrytucji cennych przyrodniczo gatunków ryb słodkowodnych w wodach będących w użytkowaniu Zarzadu Okręgu PZW w Słupsku.

Skrócony opis operacji: 4.03.2001.

Cel operacji: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przez przeciwdziałanie kłusownictwu i restytucję cennych przyrodniczo gatunków ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 374991.91.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00186-6523.2-SW1110310/18.zakladowy plan kont, agencja nieruchomości rolnych mikołów, osiedle poznańskie gorzów, anna kaczorowska, nawozy azotowe rodzaje, komitet kielce, kowr zwolnienia, cena ziemi rolnej, azot wzór, jednolita część wód powierzchniowych, janikowo gmina, dopi, arimr będzin, janów złoty potok, słupy olsztyn, przydatki gołaszewskie, jaśliska, bp gorlice…

kierownik budowy szczecin