00010-6521.5-OR1600022/18 Heina Ewald

By | 19 lutego 2020

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Heina Ewald.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: pakiet 1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35850.

Kwota Wkładu EFMR: 26887.5.

Kod Pocztowy: 74-240.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00010-6521.5-OR1600022/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności sprzedaży bezpośredniej wraz z funkcją gastronomii 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieleń Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie zaplecza do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej wraz z funkcją gastronomii.

Skrócony opis operacji: „Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku usługowego z częścią socjalno-magazynową. W ramach usług w budynku planowane jest prowadzenie sprzedaży bezpośredniej ryb świeżych (całych) oraz wstępnie przetworzonych: ogłuszanie. odgławianie. dzwonkowanie. filetowanie. odskórzanie. nacinanie ości. ważenie. lodowanie. Dodatkowo zaplanowano kuchnię wraz z wyposażeniem. w której przygotowywane będą dania z ryb: karp smażony. grilowany. Część konsumpcyjna zlokalizowana będzie w budynku. W celu zrealizowania powyższego celu niezbędne jest poniesienie następujących kosztów budowlanych:- W pierwszym etapie inwestycji:I) Roboty budowlane i wykończeniowe:1) Roboty ziemne – 6070.96zł netto2) Fundamenty – 25780.92zł netto3) Izolacje przeciwwilgociowe. cieplne – 6349.53zł netto4) Konstrukcje murowe – 83455.06zł netto5) Konstrukcje żelbetowe – 53616.9zł netto6)Dach-konstrukcja – 27676.69zł netto7) Dach – pokrycie izolacją. obróbki i rynny -54358.24zł netto 8) Stropodachy nad wejściami – 1263.95zł netto.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności sprzedaży bezpośredniej wraz z funkcją gastronomii.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1029466.81.

Kwota Wkładu EFMR: 386050.05.

Kod Pocztowy: 55-106.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6521.3.1-OR0100003/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: montaz instalacji fotowoltaicznej oraz pompy zasilanej energią fotowoltaiczną.

Skrócony opis operacji: instalacja paneli fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach o mocy 40kWh i pompy wodnej.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 709880.

Kwota Wkładu EFMR: 266205.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00007-6521.3.2-OR1400004/18/19.


POL023401054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Daniel.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401054.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31000.

Kwota Wkładu EFMR: 15500.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01220-6520.10-OR1100231/19.nienadające, bip osieczna, nowy kościół, pn-86/b-09700, wpisz w odpowiednie rubryki tabeli imiona i nazwiska osób z ramki, krzywczyce, praca w rolnictwie olx, wrocław lubiąż, koń arabski głowa, asseco nip, arimr konin, transmisja sejmu, ortodonta środa wlkp, nowy ursus c 360 dane techniczne, energa olsztyn telefon, projekt szamba, odolanów, ostrowski, wielkopolskie…