00010-6523.2-SW0410028/18/19 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

By | 12 października 2019

Utworzenie przewodnika mobilnego. promujące dziedzictwo kulturowe oraz obszary rybactwa i akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przewodnik mobilny”Skarby Pojezierza Dobiegniewskiego”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Utworzenie przewodnika mobilnego. promujące dziedzictwo kulturowe oraz obszary rybactwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120000.

Kwota Wkładu EFMR: 84660.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0410028/18/19.


Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ładowarki. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobik Dawid.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny budowlanej..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności g.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ładowarki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 263000.

Kwota Wkładu EFMR: 64829.5.

Kod Pocztowy: 43-331.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW1210081/18.projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, jarosław adamczyk, potwierdzenie zapłaty gotówką, horodło gmina, pracuj bialystok, sokólski, trębiński antoni, grünwald, strop kleina ciężar, zwierzyna leśna, jak sadzić las, sobieskiego 7 częstochowa, nieruchomosci olsztynek, dom maklerski boś logowanie, pż, zgłoszenie sprzedaży mieszkania do urzędu miasta…