00010-6523.2-SW0500021/17/18 TRANS-MER Spółka Jawna A. i S. Kaczmarek

By | 20 czerwca 2015

Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup 4 samochodów dostawczych wyposażonych w baseny do przewozu ryb żywych oraz zatrudnienie 2 nowych pracowników z grupy defaworyzowanej i utrzymanie 2 istniejących miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TRANS-MER Spółka Jawna A. i S. Kaczmarek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ryb..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup 4 samochodów dostawczych wyposażonych w baseny do przewozu ryb żywych oraz zatrudnienie 2 nowych pracowników z grupy defaworyzowanej i utrzymanie 2 istniejących miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 623600.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-002.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0500021/17/18.


Organizacja jednej imprezy promocyjnej w zakresie upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Polanowskie spotkanie z rybą i tradycją”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Organizacja jednej imprezy promocyjnej w zakresie upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12902.65.

Kwota Wkładu EFMR: 8500.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00092-6523.2-SW1610148/18.radomyśl ukraina, rzeczniów, okres obejmujący 100 lat, radosław tokarski, arimr kozienice, pyrnik, ostrowice zachodniopomorskie, kuźnica masłońska, obrzeza betonowe, urządzenie wytwarzające gaz służący do uzdatniania wody, wierzbica lubelskie, bar ptyś zabrze, mapa satelity, anr szczawne, tuw sieradz, skrót wyżej wymieniony w/w, wiśniewa, agencja rolna skarbu państwa, zbigniew chojnacki, susly, arimr tomaszów mazowiecki, kornelia ewa korba, czastary mapa, lodówka zamykana na klucz, bc system siechnice…