00010-6523.2-SW0710023/17/18 Gmina Dąbrówka

By | 20 marca 2020

Celem operacji jest rozwój potencjału rekreacyjno-turystycznego na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Dąbrówka. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dąbrówka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój potencjału rekreacyjno-turystycznego na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Dąbrówka..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1274332.01.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-252.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0710023/17/18.


Budowa wiaty. utwardzenie i odwodnienie terenu niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. zakup komory chłodniczej i wyposażenia do smażalni ryb. zakup samochodu dostawczego oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chadacz Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rybny biznes” – rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Budowa wiaty. utwardzenie i odwodnienie terenu niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. zakup komory chłodniczej i wyposażenia do smażalni ryb. zakup samochodu dostawczego oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 498201.4.

Kwota Wkładu EFMR: 190519.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00152-6523.2-SW1610216/18.


Celem operacji jest wsparcie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję sektora rybackiego w społeczności lokalnej. poprzez stworzenie warunków i realizację działań upowszechn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: BUG – rzeka życia ….

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.2 Promowanie. zachowanie lub upowszechnia.

Cel operacji: Celem operacji jest wsparcie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję sektora rybackiego w społeczności lokalnej. poprzez stworzenie warunków i realizację działań upowszechn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58823.53.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 05-254.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0710039/18.wybierz trzy z narysowanych poniżej odcinków, malbork informacje, karty do głosowania korespondencyjnego, dożynki prezydenckie 2019 program, wniosek o wyliczenie lat pracy wzór, łopuszka mała zalew, wykonanie instalacji elektrycznej, www.firma, gdzie jest numer aktu urodzenia, ścieżka zdrowia urządzenia, pismo wycofujące wypowiedzenie, po pż, spis pkd, farma skowronków, woj. warmińsko-mazurskie, list przewozowy awb, służba przygotowawcza urząd, nieruchomości koszalin gołek, uprawa borówki amerykańskiej pdf, przepisy o systemie oświaty…