00010-6523.2-SW0910028/17/18 Gmina Potok Wielki

By | 20 lipca 2014

Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Osówek w Gminie Potok Wielki. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Potok Wielki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Osówek w Gminie Potok Wielki..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Osówek w Gminie Potok Wielki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 392370.

Kwota Wkładu EFMR: 254971.1.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0910028/17/18.


Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chociwel .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez budowę zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 154800.96.

Kwota Wkładu EFMR: 84960.9.

Kod Pocztowy: 73-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW1610073/17/18.


Utworzenie miejsca wypoczynku na plaży w miejscowości Wierzchowo poprzez zagospodarowanie terenu i montaz infrastruktury turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Marianowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu na plaży w miejscowości Wierzchowie wraz z budową pomostu..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utworzenie miejsca wypoczynku na plaży w miejscowości Wierzchowo poprzez zagospodarowanie terenu i montaz infrastruktury turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119275.35.

Kwota Wkładu EFMR: 86176.4.

Kod Pocztowy: 73-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1610078/17/18.


Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karlino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 289912.78.

Kwota Wkładu EFMR: 209461.25.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00148-6523.2-SW1610226/18.


Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barczyńska Ewelina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kuchni wraz z salą warsztatową „Pod pietruszką i koperkiem”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 228031.08.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1310052/18/19.


Podniesienie atrakcyjności turystycznej i stworzenie przestrzeni do integracji społeczności lokalnych poprzez rozbudowę kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Margonin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i stworzenie przestrzeni do integracji społeczności lokalnych poprzez rozbudowę kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1029942.29.

Kwota Wkładu EFMR: 254930.3.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW1510018/17/18.4859, wniosek o nieodpłatne przekazanie gruntu, powody przeniesienia do innej szkoły, dotacje arimr, stawianie ścianki z płyty gipsowej, ewa przybysz, święty radosław, wojciech gronkiewicz, anr suwalki, odbierze, bp gorlice, powidz kościół, wieprzowiny, wzór wniosku o zmianę nazwiska, test diagnozujący z matematyki klasa 5 2017, stolec dolnośląskie, urząd stanu cywilnego gostyń, arimr logowanie, przyznam, sadowe nabycie spadku co dalej…