00010-6523.2-SW1410038/17/18 Gmina Tolkmicko

By | 29 sierpnia 2015

Tworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z przeznaczeniem na użytek publiczny poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Tolkmicko i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tolkmicko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw przy ul. Świętojańskiej w Tolkmicku złożonego z 10 obiektów..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Tworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z przeznaczeniem na użytek publiczny poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Tolkmicko i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 349907.94.

Kwota Wkładu EFMR: 246857.85.

Kod Pocztowy: 82-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW1410038/17/18.


Celem operacji jest zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie. które przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz atrakcyjności turystycznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kozielice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie. gmina Kozielice.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie. które przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz atrakcyjności turystycznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 259835.06.

Kwota Wkładu EFMR: 84999.15.

Kod Pocztowy: 74-204.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00131-6523.2-SW1610214/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej w Dolinie Baryczy poprzez budowę parkingów przy szlakach turystycznych w miejscowości Milicz. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Milicz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy.

Skrócony opis operacji: A. Budowa parkingu.B. Zagospodarowanie terenu.C. Działania promocyjne.D. Nadzór inwestorski..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej w Dolinie Baryczy poprzez budowę parkingów przy szlakach turystycznych w miejscowości Milicz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591095.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0110020/17/18.dni rzepina 2019, pełnomocnik wyborczy, +50 jaki kraj, kruszywo drogowe cena za tone, 12 eur, szreńsk, ug rychtal, zdjecie o wymiarach 20 x 30 oprawiono w prostokątną ramkę, mietków jezioro, gazeta współczesna augustów, 06 150 świercze, sulnówko, protokół zdawczo odbiorczy pracownika wzór, hodowla suma europejskiego w zbiornikach, kobło, prolaktyna po mcp, pismo do wierzyciela o umorzenie odsetek wzór, aluwialne, metryka urodzenia dziecka, geoportal warmińsko mazurskie, zraszacz wahadłowy jak naprawić…