00010-6523.2-SW1510022/17/18 Gmina Oborniki

By | 6 kwietnia 2016

Głównym celem realizowanego zadania jest rozwój obszarów zależnych od rybactwa. w tym wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz dobrostanu społecznego. poprzez budowę modułowego pomostu pływającego na Kąpielisku miejskim przy ul. Kowanowskiej w Obornikac 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Oborniki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu modułowego na Kąpielisku miejskim w Obornikach..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Głównym celem realizowanego zadania jest rozwój obszarów zależnych od rybactwa. w tym wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz dobrostanu społecznego. poprzez budowę modułowego pomostu pływającego na Kąpielisku miejskim przy ul. Kowanowskiej w Obornikac.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 191753.8.

Kwota Wkładu EFMR: 120612.45.

Kod Pocztowy: 64-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW1510022/17/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania(…) 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej Systemu powiadomień SMS zainstalowanego w centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni.

Skrócony opis operacji: Zakupienie na okres 2 lat świadczenia usługi asysty technicznej Systemu Powiadomień SMS zainstalowanego w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania(…).

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120000.

Kwota Wkładu EFMR: 108000.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00012-6522.1.1-OR0700005/18.


Celem operacji jest promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację 19 spotkań edukacyjnych w Trzęsaczu pt. „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura dawniej i dziś” dla 1235 os.. w tym gł. dzieci i młodzieży s 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FUNDACJA „15 POŁUDNIK” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację 19 spotkań edukacyjnych w Trzęsaczu pt. „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura dawniej i dziś” dla 1235 os.. w tym gł. dzieci i młodzieży s.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 153475.

Kwota Wkładu EFMR: 110885.05.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00138-6523.2-SW1610188/18.


Tworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa restauracji ” Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415922.68.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00118-6523.2-SW1110153/17/18.minimalne zagłębienie kanału sanitarnego, podanie do urzędu gminy, narodowy bank polski szczecin, wieś bobrówka, piotr obszarski, protokół z wyboru oferty, de minimis wyszukiwarka, bip borkowice, murzynowo, 21-512 zalesie, wyrwa w murze, kamera chełmsko śląskie, krowa polska czerwono biała, kazimierza wielkiego 29a, artykuł 42 karty nauczyciela, anglia panama skrót, węgiel elbląg…