00011-6520.9-OR1600017/19 Wojdylewski Maciej POL023300512

By | 12 grudnia 2013

POL023300512 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw wsektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojdylewski Maciej.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300512.

Nazwa operacji: Poprawa higieny. zdrowia. bezpieczeństwa i warunków pracy na statki rybackim DAR-78.

Skrócony opis operacji: Zakup i montaż elektroniki okrętowej itp..

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw wsektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141400.

Kwota Wkładu EFMR: 84840.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00011-6520.9-OR1600017/19.


POL034502026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wittbrodt Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00581-6520.10-OR1100114/18.


Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórenka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie sieci kontaktów w branży rybackiej.

Skrócony opis operacji: Organizacja 4-dniowego wyjazdu stydyjno-szkoleniowego dla przedstawicieli Stowarzyszenia Wdzydzko-CHarzykowska LGR „Móreńka”. W ramach wyjazdu przedstawiciele LGR Móreńka spotkają sięz przedstawicielami 3 innych LGR..

Cel operacji: Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40000.

Kwota Wkładu EFMR: 30000.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego.

kod działania: 1.16.

Numer Umowy: 00001-6520.16-OR1100001/18/19.radia wrocław, 17 20, florek wielichowo, wymiana dowodu rejestracyjnego współwłaściciel, plan pracy terapii zajęciowej w dps, ckirz, leszno 64 100, co wpisać w adresie youtube żeby ściągnąć, regulamin wynagradzania nauczycieli 2019, kiedy wygasa umowa dzierżawy, prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości, przetargi podkarpackie, domatowko, podkład pod papę termozgrzewalną, 18zl brutto…