00011-6521.3.1-OR0200003/19 Szczepaniak Ryszard

By | 21 czerwca 2018

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA AKWAKULTURY 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczepaniak Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: BUDOWA STAWÓW BETONOWYCH I STAWÓW OSADNIKÓW W CELU ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI W AKWAKULTURZE.

Skrócony opis operacji: 1. STAWY BETONOWE I STAWY OSADNIKI ZGODNIE Z KOSZTORYSEM BUDOWLANYM Z DNIA 01.05.2018Realizowana w ramach projektu operacja ma na celu zwiększenie hodowli jesiotra. hodowli suma oraz innych gatunków ryb wyszczególnionych poniżej w gospodarstwie rybackim. Zakres kosztów. które zostaną poniesione prze realizacji operacji okresla kosztorys inwestorski. Operacja polega na budowie stawów betonowych oraz ziemnych stawów osadników zgodnie z kosztorysem inwestorskim z dnia 01.05.2018. Brak kosztów limitowanych. Zgodnie z przedstawionym zestawieniem faktur do wykonania pozostały część prac ziemno murarskich przy stawach betonowych i osadnikach oraz w całości prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu. Pozostałe prace kosztorysowe zostały wykonane. Powierzchnia lustra wody projektowanych stawów osadników wynosi I- 1271 M2. II – 3169 M2. łącznie – 4440 m2. natomia.

Cel operacji: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA AKWAKULTURY.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 130973.03.

Kwota Wkładu EFMR: 49114.88.

Kod Pocztowy: 87-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0200003/19.


Celem operacji jest modernizacja polepszająca bezpieczeństwo i warunki pracy oraz poprawiająca zdrowie i dobrostan ryb. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nogacz Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego w Wierzenicy.

Skrócony opis operacji: Zakup i montaż monitoringu HDCVI. zakup fotopułaopki z akcesoriami . zakup spychacza o mocy 90-110 KM. zakup komputera stacjonarnego z wyposażeniem w klawiaturę. mysz pakiet office.. program antywirusowy. kabel sieciowy. zakup noteboka 15-17 cali. zakup komory wędzarniczej o mocy 8-10kW. zakup pieca co o mocy 25-30kW.

Cel operacji: Celem operacji jest modernizacja polepszająca bezpieczeństwo i warunki pracy oraz poprawiająca zdrowie i dobrostan ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 82304.64.

Kwota Wkładu EFMR: 31610.88.

Kod Pocztowy: 62-006.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00033-6521.3.1-OR1500010/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycja w energię odnawialną w Gospodarstwie Rybackim Antoniówka.

Skrócony opis operacji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 26.7 kW.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 118373.98.

Kwota Wkładu EFMR: 44390.24.

Kod Pocztowy: 37-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.2-OR0900001/18/19.


Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stachurski Adam Zdzisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w Modrzejowicach. gmina Skaryszew.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w Modrzejowicach. gmina Skaryszew.

Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 508141.7.

Kwota Wkładu EFMR: 381106.27.

Kod Pocztowy: 26-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00041-6521.5-OR0700043/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stachowicz Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy w obiekcie stawowym Jedlanka.

Skrócony opis operacji: Pakiet I obejmujący przyrost masy ryb poniżej 1500 kg z 1 ha pow. ogroblowanej obiektu chowu i hodowli ryb Jedlanka. wykaszanie przynajmniej 1/2 długości koron grobli na szerokość 1m w obiekcie stawowym Jedlanka.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 564279.

Kwota Wkładu EFMR: 423209.25.

Kod Pocztowy: 20-061.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00032-6521.5-OR0300001/18.schronisko chęciny, do których, gus wyszukiwarka podmiotów, przełom warty koło mstowa, targowo, senat 2015 wyniki, www arimr gov pl aktualnosci, trędownik bulwiasty nasiona, restrukturyzacja małych gospodarstw 2019 arimr, zgłoszenie świń do rejestru, oznaczenia na rysunku technicznym instalacji, pgr krośniewice, arimr aktualności, arimr ewniosekplus, arimr piotrków tryb, definicja słowa nie…