00011-6521.3.1-OR0300010/17/18 Wielgosz Paweł

By | 23 listopada 2017

Usprawnieni i modernizacja w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu ryb poprzez wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny lub urządzenia służące poprawie zdrowie i dobrostanu zwierząt i poprawie bezpieczeństwa pracy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wielgosz Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uprawnienie i modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb w Pniówku poprzez zakupu maszyn i urządzeń służących poprawie zdrowia i dobrostanu ryb.

Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu. basenów oraz maszyn i urządzeń..

Cel operacji: Usprawnieni i modernizacja w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu ryb poprzez wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny lub urządzenia służące poprawie zdrowie i dobrostanu zwierząt i poprawie bezpieczeństwa pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299286.12.

Kwota Wkładu EFMR: 112232.29.

Kod Pocztowy: 20-858.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0300010/17/18.


2.05.2021 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: dowiskowe.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.05.2021.

Nazwa operacji: 00010-6521.5-OR0900011/18.

Skrócony opis operacji: Realizacja przez wnioskodawcę zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej łącznie jako: Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1.Obiekt chowu i hodowli ryb należący do Wnioskodawcy. a którego dotyczy operacja zlokalizowany jest w miejscowościach Pustynia i Kozłów gmina Dębica. powiat dębicki łącznej powierzchni ogroblowanej 23.81 ha..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90278.8.

Kwota Wkładu EFMR: 67709.1.

Kod Pocztowy: 36-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi śro.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00043-6521.3.1-OR1100039/17/18.


2.03.2021 Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: kulturę.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.03.2021.

Nazwa operacji: 00003-6521.3.1-OR0600008/17/18.

Skrócony opis operacji: Agregat nawozowo siewny z nawożeniem glebowym szerokość robocza od 4-4.5 m.Specjalistyczny samochód do przewozu ryb z zabudową izotermiczną masa całkowita od 16 do 20 ton.Ciągnik rolniczy moc od 95 do 110 KM.Amfibia do karmienia ryb wyporność od 900 do 1100 kg.Ratrak do wapno-wania i uprawy dna stawów / używany / od 400 do 430 KM. szerokość pługu od 400 430 cm.Agregat uprawowy szerokość robocza od 2.8 do 3.2 m.Wykonanie biznes planu.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 899396.18.

Kwota Wkładu EFMR: 337273.56.

Kod Pocztowy: 32-125.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwa.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.3.1-OR0600007/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działa wodno-środowiskowe w obiekcie Rybackiej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 wymóg 1) i wymóg 2) oraz Pakietu 2 wymóg 2.1 na 6 stawach Rybackiej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83197.2.

Kwota Wkładu EFMR: 62397.9.

Kod Pocztowy: 31-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00032-6521.5-OR0600020/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rossowski Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie stawowym Azyl w Mironicach.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 182363.58.

Kwota Wkładu EFMR: 136772.68.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00045-6521.5-OR0400050/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TROUT SYSTEM Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa instalacji do chowu pstrąga tęczowego w miejscowości Krągola gm. Stare Miasto powiat koniski.

Skrócony opis operacji: ETAP I. Budowa budynku do hodowli pstrąga tęczowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą . Koszty nabycia nieruchomości [umowy przedwstępna z wyłączeniem dz. 22. Koszt projektu budowlanego . Koszt inspektora nadzoru budowlanego pełnionego w w trakcie realizacji etapu I inwestycjiETAP II Instalacja elektryczna wraz z instalacją sterowania pracą pomp oraz oświetleniem – wg kosztorysu Wymuszony system zasilania w wodę – wg kosztorysu.System monitorujący parametry wody – wg kosztorysu Zakup rotametrów oraz dyfuzorów ceramicznych wraz z oprzyrządowaniem – wg kosztorysu.Pozostałe elementy wyposażenia zakładu produkcyjnego ( licznik do ryb. wózek paletowy. komputer+ drukarka.monitoring. pralka automatyczna. grzejniki konwektorowe. podgrzewacz wody. biurko narożne. fotel. szaf ubraniowa. zamrażarka.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6037.25.

Kwota Wkładu EFMR: 4527.93.

Kod Pocztowy: 43-419.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00046-6521.5-OR1200062/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU-H „LEŚNIK” Wojciech Rożek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w PPPU-H „Leśnik” Wojciech Rożek.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w PPPU-H „Leśnik” Wojciech Rożek.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25317.5.

Kwota Wkładu EFMR: 18988.12.

Kod Pocztowy: 64-850.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00034-6521.5-OR1500070/18.sułów kod pocztowy, braciki sosnowiec, myszkowscy, nieruchomości dobiegniew, um szepietowo, arimr dębica, 52 5208079, logowanie do youtube, oddłużenia, rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych 2018, pn-92/b-01706 pdf, wąsacz daniel, arimr kontakt, 63 313 chocz, protokół szczelności szamba, 95/2, kowr olsztyn kontakt, mk 14, montaż nadproża w istniejącej ścianie cena, mops sulejów, arimr dotacje, krzywa wieś…