00011-6521.3.1-OR0700014/19 Górski Andrzej

By | 1 sierpnia 2017

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górski Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja sprzętu na obiekcie stawowym Nowa Sucha.

Skrócony opis operacji: Samochód dostawczy o mocy 140 do 160kmBaseny do transportu żywych ryb o pojemności od 1200 litrów sztuka do1350 litrów sztuka (szyber. rama natleniająca. regulator przepływu tlenu-kompletny. skrzynka ochronna do regulatorów 2 szt. uchwyty do platformy samochodu. guma pod basen 2 szt. uchwyt na 2 butle tlenowe leżące plus montarz)Ciągnik rolniczy o mocy od 65 do 80 KMŁadowacz czołowy o sile udźwigu od 1000kg do 1700kg (wraz z łyżką do materiałów sypkich i widłami do palet).

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 287191.2.

Kwota Wkładu EFMR: 107696.7.

Kod Pocztowy: 05-555.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0700014/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie Żabki Gzinka Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp.z o.o..

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie Żabki Gzinka Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp.z o.o..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 143141.25.

Kwota Wkładu EFMR: 107355.93.

Kod Pocztowy: 99-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00047-6521.5-OR0500030/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenie dobrostanu zwierząt hodowlanych w Gospodarstwie Rybackim Górki Sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów o charakterze magazynowym oraz zakup sprzętu i wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na modernizacji Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o. i zakupie sprzętu i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. a także poprawy dobrostanu zwierząt. W zakres projektu wejdą prace infrastrukturalne. polegające na modernizacji dwóch budynków magazynowych. a także zakup sprzętu i wyposażenia. który posłuży podniesieniu jakości funkcjonowania gospodarstwa i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 812024.2.

Kwota Wkładu EFMR: 304509.07.

Kod Pocztowy: 28-160.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR1300034/18.wniosek suszowy arimr 2019, bitwa regionów 2019, szkoła podstawowa w czarnej, urzad miasta swidwin, dopłaty dla rolników 2020, gmina bobrowniki wywóz śmieci, elewarr proboszczewice, zwierzyniec częstochowa, bip kolbuszowa, rozwinięcie kanalizacji, arimr warszawa kontakt, armir białystok, 68.10.z, limanowa gmina, więźba dachowa dach dwuspadowy, i am 2010, tablica pl rolnicze, pracuj4, dzierżawa dawniej, gmina lubawa bip, dotacje do ogrzewania, energetyka słupca…