00011-6521.3.1-OR1400019/17/18 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 17 maja 2014

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego w Rusi.

Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 522201.01.

Kwota Wkładu EFMR: 195825.37.

Kod Pocztowy: 10-687.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR1400019/17/18.


DNK000013165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165.

Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-348 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa.

Skrócony opis operacji: Nawigacja i klarownica.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37920.

Kwota Wkładu EFMR: 22752.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00028-6520.9-OR1600021/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rekompensaty wodno-środowiskowe – działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe..

Skrócony opis operacji: W ramach naboru wniosków o dofinansowanie. który odbędzie się od dnia 28 lutego 2018r. realizowane będą następujące pakiety: 1. Pakiet 1 – podstawowy obejmujący następujące wymogi: a) roczny przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu i hodowli ryb. b) wykazanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz Pakiet 2 – rozszerzony obejmujący produkcję dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 rozporządzenia. w ilości co najmniej 3 % masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-0.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1045441.87.

Kwota Wkładu EFMR: 386156.85.

Kod Pocztowy: 62-505.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00009-6521.3.1-OR1500022/17/18.osób fizycznych, praca lubaczów, prusinowo, star horse, józef duda, ug skierbieszów, starostwo powiatowe złotów, umowa użyczenia komputera, szewc zgierz, grubość dachówki, kowr, konsalnet opole, biura nieruchomości ełk, bp koszalin, 57/3, tabela lp, gmina naklo, diacolor farba natryskowa…