00011-6521.3.2-OR1400006/18/19 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 5 września 2013

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z koniecznym osprzętem na obiekcie stawowym w Wirwajdach.

Skrócony opis operacji: budowa farmy fotowoltaicznej 850 kWp. sporządzenie dokumentacjiprzygotowawczej inwestycji. dokumentacja projektowa. biznesplan.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4493367.11.

Kwota Wkładu EFMR: 1500000.

Kod Pocztowy: 14-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.2-OR1400006/18/19.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstraga „Ubiedrze” Sp. z o.o. SP.K. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa Ośrodka Pstrągowego UBIEDRZE.

Skrócony opis operacji: Rozbudowa Ośrodka Hodowli Pstrąga Ubiedrze. Automatyka KOL-TECH.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5072982.24.

Kwota Wkładu EFMR: 1869519.26.

Kod Pocztowy: 75-020.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00019-6521.3.1-OR1600027/17/18.tadeusz dziadosz, rozporządzenie w sprawie operatu szacunkowego, arimr radomsko, amira kepno, karta pracy maszyny, ślesin kujawsko pomorskie, samica krowy, przekształcenie działki rolnej na budowlaną na wsi, secymin, dz u nr 50 poz 398, międzynarodowy fundusz rozwoju rolnictwa, arimr warszawa, kornice mapa, umowa o podwykonawstwo, co to jest producent, nowemiasto lubawskie, mapa województwa warmińsko-mazurskiego z podziałem na gminy, osiek opolskie, pojazdy asenizacyjne, bolesławiec gmina, 500+ wymagane dokumenty…