00011-6526-DPT00017/18 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

By | 28 stycznia 2015

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz pracowników wspierających IZ. związane z wdrażaniem i realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2018 r..

Skrócony opis operacji: Koszty delegacji zagranicznych pracowników Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020 oraz pracowników wspierających IZ..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1043000.

Kwota Wkładu EFMR: 782250.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00011-6526-DPT00017/18.


Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie drobnostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157955.86.

Kwota Wkładu EFMR: 127549.3.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.3-SW0910004/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych.

Skrócony opis operacji: Organizacja targów Seafood w Brukseli. promocja produktów rybołówstwa. obsługa prawna.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29025932.56.

Kwota Wkładu EFMR: 20680976.94.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.3-OR1600004/18/19.


Wspieranie różnicowania działalnosci w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim poprzez utworzenie dwóch miejsc sezonowych pracy. oraz etatu dla właściciela 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Socha Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Partyboot jako atrakcja turystyczna na terenie LGR Kaszuby.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Wspieranie różnicowania działalnosci w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim poprzez utworzenie dwóch miejsc sezonowych pracy. oraz etatu dla właściciela.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 686000.97.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00125-6523.2-SW1110178/18.


Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282408.44.

Kwota Wkładu EFMR: 228044.8.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.4-SW1610013/17.przemysław bujak, treść mapy ewidencyjnej, kiedy można sprzedać darowiznę, mg skrót, lucjan brychcy, waldemar humięcki, arimr lublin praca, +33 kraj, luboszyce opolskie, arimr strzelce opolskie, przedszkole krzemienica, obostrzenie 1 stopnia rysunek, darowizna gospodarstwa rolnego, beton f150, mops witkowo, działki ostrzeszów…