00012-6523.2-SW0410022/17/18 Gmina Kłodawa

By | 25 kwietnia 2018

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Kłodawa oraz współpracy międzysektorowej. a także propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kłodawa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR poprzez stworzenie wielofunkcyjnego obiektu OSP w miejscowości Santocko..

Skrócony opis operacji: Budowa i wyposażenie sali na cele społeczno-kulturalne. która będzie znajdowała się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Santocko..

Cel operacji: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Kłodawa oraz współpracy międzysektorowej. a także propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 316342.51.

Kwota Wkładu EFMR: 131755.95.

Kod Pocztowy: 66-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0410022/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stadnina Koni „Ochaby” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przyjazne środowisku rybactwo w stadninie koni Ochaby sp.z.o.o.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241139.45.

Kwota Wkładu EFMR: 180854.58.

Kod Pocztowy: 43-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00024-6521.5-OR1200045/18.


Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa w celu rozwoju usług niezwiązanych z działalnością rybacką. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bystron Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w celu różnicowania działaności rybackiej na obszarze LGR Kaszuby.

Skrócony opis operacji: zakup mobilnej mieszalni pasz ze śrutownikiem.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa w celu rozwoju usług niezwiązanych z działalnością rybacką..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 322672.

Kwota Wkładu EFMR: 137135.6.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1110028/17.


Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryba na powitanie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61376.

Kwota Wkładu EFMR: 39402.6.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00183-6523.2-SW1610290/18/19.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru historycznie zależnego od rybactwa poprzez budowe i doposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci utworzenia siłowni plenerowej na plazy miejskiej w Ińsku oraz doposażenie 6 placów zabaw w gmi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ińsko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie i doposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze gminy Ińsko.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru historycznie zależnego od rybactwa poprzez budowe i doposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci utworzenia siłowni plenerowej na plazy miejskiej w Ińsku oraz doposażenie 6 placów zabaw w gmi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 155548.84.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 73-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1610079/17/18.wrocław wybory samorządowe 2018 kandydaci, niedzieliska, średnia krajowa gus, i innych skrót, pzd warszawa żółkiewskiego, prezydent wybory, olsztyn majówka 2019, cena lasu za hektar 2019, aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych, alicja rzewnicka, jackowo pomorskie, byszew, ug brzostek, oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wniosek 500+ jak wypełnić krok po kroku, anr lodz, na podstawie informacji o cenie 100 euro uzupełnij podpisy, gdzie jest macedonia, 07-215 obryte, otwórz, koszalin-mielno, mlody rolnik 2020, aktualizacja operatu szacunkowego…