00012-6523.2-SW0910021/17/18 Gmina Modliborzyce

By | 4 listopada 2013

Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Modliborzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupie..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 622845.16.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 23-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0910021/17/18.


Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez utworzenie obiektów publicznych o charakterze rekreacyjno-turystycznym w miejscowości Marcinowa Wola i Danowo i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia wypłaty pła 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miłki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez utworzenie obiektów publicznych o charakterze rekreacyjno-turystycznym w miejscowości Marcinowa Wola i Danowo i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia wypłaty pła.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 72104.25.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 11-513.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00117-6523.2-SW1410012/18/19.


Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krokowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu nad wodą w miejscowości Lisewo wraz z umocnieniem brzegu i zagospodarowaniem terenu..

Skrócony opis operacji: Roboty ziemne. elementy zjazdu. podbudowy. nawierzchnia. pobocza. przepust pod drogą. ścieżka wokół stawu. ścieżki. plac utwardzony. plac zabaw. siłownia. mała architektura. lampy solarne. pergola. pomost. zieleń. przepusty..

Cel operacji: Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241879.5.

Kwota Wkładu EFMR: 125414.51.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1110088/17/18.


Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę dwóch placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Fałków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę dwóch placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 110033.35.

Kwota Wkładu EFMR: 70125.

Kod Pocztowy: 26-260.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW1310008/18.


Celem operacji jest promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR poprzez utworzenie i upowszechnienie produktów turystycznych jako ofert dla biur podróży do końca 2020r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Obszar NGR jako produkt turystyczny i kompleksowa oferta dla biur podróży.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR poprzez utworzenie i upowszechnienie produktów turystycznych jako ofert dla biur podróży do końca 2020r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35000.

Kwota Wkładu EFMR: 25287.5.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW1510072/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zrównoważony chów i hodowla ryb z bioróżnorodnością gatunków zgodny z dobrostanem zwierząt.

Skrócony opis operacji: zobowiązujemy się wypełniać zobowiązania do finansowania pakietu 1.2.2.2.2 i 2.4.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 329867.55.

Kwota Wkładu EFMR: 247400.66.

Kod Pocztowy: 50-077.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00068-6521.5-OR0100002/18.korczówka, arimr sieradz, agencje nieruchomości kielce, rozbórz, starostwo powiatowe żary wydział komunikacji, bogusław włodarczyk, ops rudziniec, salers bydło, wyplata doplat bezposrednic, zestawienie drzwi, markowac, fortuna zduńska wola, 89 300 wyrzysk, olsztynek aktualności, hajnowskie biuro nieruchomości, wierzbica mazowieckie…