00012-6523.2-SW1410014/17/18 Gmina Braniewo

By | 10 czerwca 2017

Promowanie. pielęgnowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego poprzez utworzenie 1 punktu informacji o lokalnych zasobach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzechotki i utrzymanie go minimum 5 lat od dokona 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Braniewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie. pielęgnowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego poprzez utworzenie 1 punktu informacji o lokalnych zasobach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzechotki i utrzymanie go minimum 5 lat od dokona.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 105813.5.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1410014/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawadzki Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 134767.

Kwota Wkładu EFMR: 101075.25.

Kod Pocztowy: 74-240.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.5-OR1600001/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staszczak Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Łubowiczki.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Łubowiczki.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24032.15.

Kwota Wkładu EFMR: 18024.11.

Kod Pocztowy: 62-280.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00077-6521.5-OR1500040/18.


Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FREZ GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej w formie wdrożenia na rynek nowego i innowacyjnego produktu poprzez zakup specjalistycznej obrabiarki uzupełniającej posiadaną linię produkcyjną.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracyna obszarch rybackich i obszarach akwakultury: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gos.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej i społecznej wykorzystującej lokalne rynki i potencjały..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 581053.5.

Kwota Wkładu EFMR: 246500.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00047-6523.2-SW1210084/18.


Rozwój przedsiębiorczości poprzez wybudowanie i uruchomienie obiektu zamieszkania zbiorowego „Nowy Dworek” wraz z pomieszczeniami do odnowy biologicznej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BAX-POL Henryk Bartoszewicz BAX-POL Henryk Bartoszewicz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu hotelowego „Nowy Dworek” wraz z wydzielonymi pomieszczeniami do odnowy biologicznej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie . wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości poprzez wybudowanie i uruchomienie obiektu zamieszkania zbiorowego „Nowy Dworek” wraz z pomieszczeniami do odnowy biologicznej oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 660838.15.

Kwota Wkładu EFMR: 254960.9.

Kod Pocztowy: 87-165.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW0210039/17/18.wniosek o warunki zabudowy jak wypełnić, mohylów podolski, sterta siana krzyżówka, ręczne zacieranie betonu, paszport opłata, arimr kolbuszowa, uzupełnij tabelę wybierając odpowiedź tak/nie oraz uzasadnienie swojego wyboru, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa gorlice, bip bydgoszcz oferty pracy, wożenie kukurydzy, jak zawiesić szafkę na płycie kartonowo-gipsowej, przedmiot użytkowania wieczystego, sądeczanin wybory samorządowe, schemat sieci lan, bieliny świętokrzyskie, szymon łukasz dragan, panie tomaszu, zielona słocina, mateusz muchel, wybory 2018 wałbrzych…