00012-6523.2-SW1510027/17/18 Gmina Rogoźno

By | 23 sierpnia 2011

Stworzenie ogólnodostępnego. bezpiecznego obiektu w postaci centrum sportowo-rekreacyjnego. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. uporządkowanie i uatrakcyjnienie obszaru poprzez budowę Centrum Sportowo-Re 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rogoźno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnego. bezpiecznego obiektu w postaci centrum sportowo-rekreacyjnego. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. uporządkowanie i uatrakcyjnienie obszaru poprzez budowę Centrum Sportowo-Re.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 361133.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 64-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1510027/17/18.


Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekeracji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.

Cel operacji: Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 424279.95.

Kwota Wkładu EFMR: 180318.15.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1610020/17/18.


Celem operacji jest zaoferowanie wysokiej jakości usług gastronomicznych wykorzystujących lokalne produkty rybołówstwa oraz rozwój przedsiębiorstwa. poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego na cele gastronomiczne. a także utworzenie nowego miejsca pr 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajówka Pestkownica Alicja Aumüller-Kutereba Alicja.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Poszerzenie bazy żywieniowej obszaru NGR o ofertę gospodarstwa agroturystycznego GAJÓWKA PESTKOWNICA”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie dział.

Cel operacji: Celem operacji jest zaoferowanie wysokiej jakości usług gastronomicznych wykorzystujących lokalne produkty rybołówstwa oraz rozwój przedsiębiorstwa. poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego na cele gastronomiczne. a także utworzenie nowego miejsca pr.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 161654.89.

Kwota Wkładu EFMR: 68702.95.

Kod Pocztowy: 64-761.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1510101/19.sprzedam ziemię rolną woj. mazowieckie, forum ceny trzody, skrót gb, urząd gminy jemielno, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole 2017, przekazane, arimr doplaty, gmina godkowo, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radom, 87-330 jabłonowo pomorskie, kopalnia winna, ti4, przedszkole kiernozia, marek pankowski, arimr płock, tadeusz nalewajk, ośrodek w jeleniu, nieruchomości skwierzyna, chełm gmach…