00012-6524.4-OR1600019/17/18 Wosik Krzysztof

By | 9 lipca 2013

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wosik Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i zakup wyposażenia zakładu wstępnego przetwórstwa ryb WEKAA-1.

Skrócony opis operacji: linia do sortowania ryb pelagicznych. odgławiarka. zamrażarka. waga do palet. skrzynki. tunelowa myjka pojemników. wózek paletowy.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1344455.74.

Kwota Wkładu EFMR: 504170.9.

Kod Pocztowy: 78-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00012-6524.4-OR1600019/17/18.


Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24150.

Kwota Wkładu EFMR: 16957.5.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00110-6523.2-SW1110228/18.


Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 180362.71.

Kwota Wkładu EFMR: 145642.4.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.4-SW1110021/18/19.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analizy chemiczne oraz dobre praktyki w monitoringu..

Skrócony opis operacji: art. 68 ust. 1 lit. d rozporządzenie nr 508/2014 – przyczynianie się do przejrzystości produkcji i rynków oraz przeprowadzanie badań rynku i analiz zależności Unii Europejskiej od przewozu.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 819706.96.

Kwota Wkładu EFMR: 553302.19.

Kod Pocztowy: 81-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6524.3-OR1100001/19.



ff0000, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa toruń, arimr białobrzegi, ściana oporowa prefabrykowana, uzupełnij tekst podanymi nazwami miar wag i opakowań, anna cwynar, kalkulator papieru toaletowego, rozporzadzenie ue, wyniosły to rajgras krzyżówka, osp brodowo, pgd praca, sylwia bieńkowska, organ władzy publicznej, fazy rozwojowe zbóż top agrar, przekazanie nieruchomości, gmina rudniki aktualnosci, urzad gminy siemkowice, układanie styropapy, um błaszki, stożki sandrowe, starszy księgowy zarobki, biuro pracy ostrowiec św…