00013-6521.3.1-OR0600002/19 Szczerbowski Przemysław

By | 4 grudnia 2019

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerbowski Przemysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Praktyki przyjazne środowisku w Gospodarstwie Rybackim Stawy Monowskie.

Skrócony opis operacji: tradycyjne i przyjazne zdrowiu praktyki w chowie i hodowli ryb realizowane będą w latach 2018-2022 na stawach karpiowych:Przedzieliń Mały. Przedzieliń Stary. Nowa Cząstka. Stara Cząstka. Staw Wiśniewski. Jeziorski. Klin. Góral. Przepustka. Rezerwa. Olszyna. Marszałek. Osiemnastka i Przesadka przy stodole. Stawy te położone są w powiecie oświęcimskim. gmina Oświęcim. obręb Stawy Monowskie. Na powyższych stawach planuje się. że roczny całkowity przyrost masy ryb nie przekroczy 1500kg/ha powierzchni ogroblowanej. wykaszane będzie co najmniej 1/2długości koron grobli przynajmniej dwa razy w roku do 15 września na szerokość minimum 1m (pakiet 1). oraz produkowane będą dodatkowe cenne gatunki ryb w ilości 3% masy rocznej produkcji karpi z powyższego obiektu (pakiet 2. wymóg 2.1). Operacja spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwest.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1178980.2.

Kwota Wkładu EFMR: 442117.57.

Kod Pocztowy: 36-626.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00013-6521.3.1-OR0600002/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie okręt rydwan Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie okręt rydwan Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp. z o.o..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1066451.

Kwota Wkładu EFMR: 799838.25.

Kod Pocztowy: 99-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00038-6521.5-OR0500024/18.arimr wroclaw, program profilaktyczny narkomania, łączki kucharskie, wola bykowska 33, art 11 kc, niepla, urząd gminy żelechlinek, www.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.pl, agnieszka brustman, komin wolnostojący, gabriel augustyn tarasiuk, świetokrzyskie, 10 mln, apteka społeczna pruszcz, kamila mruszczyk, czarnów lubuskie…