00013-6523.2-SW0110011/19 Stawy Milickie Spółka Akcyjna

By | 28 października 2014

Rozwój oferty rekreacyjno-turystycznej w Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM poprzez utworzenie miejsc pracy oraz zakup wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru przez wzmocnienie oferty rekreacyjno- turystycznej Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM..

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu i dziedzictwa narodowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turysty.

Cel operacji: Rozwój oferty rekreacyjno-turystycznej w Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM poprzez utworzenie miejsc pracy oraz zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190075.43.

Kwota Wkładu EFMR: 59108.15.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0110011/19.


Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenie zespołu muzycznego. wynagrodzenie kabaretu. ZAIKS – prawa autorskie. zakup koszy okolicznościowych. druk plakatów. druk zaproszeń. zakup statuetek. zakup desek okolicznościowych. zakup poczęstunku lokalnego. zakup baneru. catering pod halą n.

Cel operacji: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58623.53.

Kwota Wkładu EFMR: 42355.5.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0430026/17.


Rozwój działalności w ramach łańcucha dostaw prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i wyposażenie budynku Restauracji. Pensjonatu Lido w Antoninie oraz utworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Roboty budowlane wykończeniowe oraz wyposażenie części gastronomicznej budynku Restauracji. Pensjonatu LIDO w Antoninie.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwaku.

Cel operacji: Rozwój działalności w ramach łańcucha dostaw prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i wyposażenie budynku Restauracji. Pensjonatu Lido w Antoninie oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1215405.35.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-421.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0110004/19.arimr pruszcz gdański, skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym, typ mroczny, przedszkole osieczna, kosztorys prac remontowych wzór, uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora szkoły 2018, biznesplan pdf, psse kamień pomorski, klejenie płyt gk do ściany, dopłaty do materiału siewnego 2018, kolczyki dla bydła allflex, zborczyce, arimr staszów, ustalenie granic a rozgraniczenie, praca słupca, rakoniewice gmina, ug zbiczno, spółdzielnia charakterystyka, która by, boby, trzydzieści osiem…