00013-6523.2-SW0210020/17/18 Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych

By | 12 stycznia 2019

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego poprzez utworzenie 2 miejsc pracy oraz budowę łowiska wędkarskiego wraz z ogrodzeniem i monitoringiem. budowę dwóch 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa łowiska wędkarskiego wraz z ogrodzeniem. monitoringiem i dwoma altanami drewnianymi oraz zakup grillowędzarni i traktora ogrodowego.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego poprzez utworzenie 2 miejsc pracy oraz budowę łowiska wędkarskiego wraz z ogrodzeniem i monitoringiem. budowę dwóch .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 290687.48.

Kwota Wkładu EFMR: 121070.6.

Kod Pocztowy: 89-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0210020/17/18.


wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział: Państwowa Straż Rybacka w Krakowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków kontroli w postaci czterech samochodów terenowych z nadwoziem pick-up z napędem 4×4 dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie.

Skrócony opis operacji: zakup 4 samochodów pick-up.

Cel operacji: wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 644000.

Kwota Wkładu EFMR: 579600.

Kod Pocztowy: 31-156.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR0600001/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administra 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Seminarium na temat zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU)..

Skrócony opis operacji: Seminarium na temat zapobiegania na poziomie UE oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU). seminarium polegać ma na przepłynięciu statkiem Nawigator XXI z miejscowości Szczecin do Kołobrzegu. W czasie rejsu będą przeprowadzane kontrole wykonywania rybołówstwa komercyjnego przez uprawnione. na podstawie specjalnego zezwolenia połowowego. podmioty. Kontrola na morzu. przeprowadzona przez inspektorów rybołówstwa morskiego. ma stanowić sposób zdobycia praktycznego doświadczenia oraz niezbędnej wiedzy. Po dopłynięciu do Kołobrzegu odbędą się szkolenia dotyczące IUU..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administra.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 644000.

Kwota Wkładu EFMR: 579600.

Kod Pocztowy: 31-156.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR0600001/18.stopnie awansu, kikół gmina, kłębanowice, system irz, zwierzat, udrożnienie, ile kosztuje utylizacja psa 2017, ted notice, działka sarbinowo, paliki geodezyjne castorama, kontrola sanepidu bez powiadomienia, rodzaje gruntu, cena za 1 ar działki rolnej małopolska…