00013-6523.2-SW0500018/17/18 Gmina Konstantynów Łódzki

By | 28 stycznia 2021

Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Konstantynów Łódzki poprzez budowę siłowni napowietrznej na placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa siłowni plenerowej na ol. Wolności w Konstantynowie Łódzkim..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Konstantynów Łódzki poprzez budowę siłowni napowietrznej na placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58800.

Kwota Wkładu EFMR: 42483.

Kod Pocztowy: 95-050.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0500018/17/18.


Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna będzie miejscem integracji społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej- budowa altany.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna będzie miejscem integracji społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23781.24.

Kwota Wkładu EFMR: 16979.6.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00074-6523.2-SW1210099/18.


Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności świadczonych usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez remont bazy noclegowej i pokoi do wynajęcia w celu utworzenia dodatkowych miejsc zakwaterowania. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FTB Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont bazy noclegowej. mieszkań i pokoi do wynajęcia wraz z ich wyposażeniem..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności świadczonych usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez remont bazy noclegowej i pokoi do wynajęcia w celu utworzenia dodatkowych miejsc zakwaterowania..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600000.

Kwota Wkładu EFMR: 254592.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1210006/17.


Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim poprzez zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Augustyniak Daniel.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki wysięgnikowej na potrzeby podjęcia działalności gospodarczej..

Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki wysięgnikowej na potrzeby podjęcia działalności gospodarczej..

Cel operacji: Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim poprzez zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 472100.

Kwota Wkładu EFMR: 137601.4.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0410012/17.


rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Elszkowska Ewelina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie zaplecza gastronomicznego w Willi Intryga.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187695.36.

Kwota Wkładu EFMR: 79769.95.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00270-6523.2-SW1110445/19.wniosek o dopłaty do materiału siewnego, wspólne pastwisko gminne krzyżówka, działki budowlane drawsko pomorskie, mops sulejów, kamera sztum, ceny dzierżawy gruntów rolnych 2017, www zaliczka pl, proinwest, 902904, urząd pracy ostrów wlkp, de kraj, zabudowa siedliskowa, biniek plewiska, państwa na i, wniosek o doplaty 2019, okładka płyty cd szablon word…