00013-6523.2-SW0610022/17/18 Gmina Zator

By | 9 września 2013

Zwiększenie liczby obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Karpia poprzez utworzenie szlaku rowerowego. Cel zostanie osiągnięty w terminie: do czasu złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zator .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie szlaku rowerowego od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach w gminie Zator.

Skrócony opis operacji: remont nawierzchni dróg gruntowych. remont kładki. remont przepustu. oznakowanie szlaku rowerowego.

Cel operacji: Zwiększenie liczby obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Karpia poprzez utworzenie szlaku rowerowego. Cel zostanie osiągnięty w terminie: do czasu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 339099.33.

Kwota Wkładu EFMR: 244998.9.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0610022/17/18.


Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa w celu rozwoju usług niezwiązanych z działalnością rybacką. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bystron Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w celu różnicowania działaności rybackiej na obszarze LGR Kaszuby.

Skrócony opis operacji: zakup mobilnej mieszalni pasz ze śrutownikiem.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby poprzez różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa w celu rozwoju usług niezwiązanych z działalnością rybacką..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 322672.

Kwota Wkładu EFMR: 137135.6.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1110028/17.


Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 733709.41.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW1110080/17/18.


Stworzenie ogólnodostępnego. bezpiecznego obiektu w postaci centrum sportowo-rekreacyjnego. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. uporządkowanie i uatrakcyjnienie obszaru poprzez budowę Centrum Sportowo-Re 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rogoźno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnego. bezpiecznego obiektu w postaci centrum sportowo-rekreacyjnego. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. uporządkowanie i uatrakcyjnienie obszaru poprzez budowę Centrum Sportowo-Re.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 361133.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 64-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1510027/17/18.


Celem operacji jest zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie. które przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz atrakcyjności turystycznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kozielice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie. gmina Kozielice.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest zagospodarowanie terenu przy jez. Czarne w Czarnowie. które przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz atrakcyjności turystycznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 259835.06.

Kwota Wkładu EFMR: 84999.15.

Kod Pocztowy: 74-204.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00131-6523.2-SW1610214/18.weronika chorążyczewska-kubik, rozwiązanie umowy zlecenie za porozumieniem stron, gmina kaluszyn, mapa środa wielkopolska, koronowo gmina, gmina bierutów, silos na kiszonke ls 17, archivio sp. z o.o., ilości, biznesplan na życie, www portal elbląg pl, agencja gruntów rolnych, przypominac, numer ewidencyjny działki, historia ue, bogdan fleming, reda gmina, arimr wnioski 2019…