00013-6524.4-OR1100026/17/18 Fario Ewa Iwanowska-Balcerzyk Ryszard Balcerzyk Sp. J

By | 7 grudnia 2020

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fario Ewa Iwanowska-Balcerzyk Ryszard Balcerzyk Sp. J .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb FARIO wraz z zakupem maszyn. urządzeń oraz środków transportu.

Skrócony opis operacji: rozbudowa zakładu- część socjalna. zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6020713.17.

Kwota Wkładu EFMR: 2250000.

Kod Pocztowy: 76-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00013-6524.4-OR1100026/17/18.


Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: REMONT MOSTU OBROTOWEGO NA CIEŚNINIE DZIWNA W WOLINIE.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie dostępności nadwodnych terenów rekreacyjnych gminy Wolin poprzez udrożnienie komunikacji wodnej na Cieśninie Dziwna..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 387242.28.

Kwota Wkładu EFMR: 180278.2.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00230-6523.2-SW1610373/19.wilki opolskie, wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela dyplomowanego w innej placówce wzór, wybory samorządowe gdańsk kandydaci, um wodzisław bip, klobuczyn, znak żeński, buraki pastewne dla królików, wybory na wójta, zdz śrem, mapa własności, petropol ciechocinek, klodawa wlkp, ogłoszenia pruszcz gdański, ewniosek logowanie, rimr…