00013-6524.4-OR1600018/17/18 ZIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

By | 17 września 2017

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie optymalizacji produkcji i poprawy łańcucha zbytu.

Skrócony opis operacji: sortownik wagowy. tunelowa myjka. ciągnik scania. smitz cargobull. biznes plan.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 936125.14.

Kwota Wkładu EFMR: 351046.92.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00013-6524.4-OR1600018/17/18.


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś poprzez udoskonalenie świadczonych usług. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup niezbędnego wyposażenia w celu udoskonalenia świadczonych usług w przedsiębiorstwie Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Sadyba Rozalin – Mirosław Gołoś poprzez udoskonalenie świadczonych usług..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80650.4.

Kwota Wkładu EFMR: 34276.25.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW0310089/19.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę basenu krytego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Węgrzyn Renata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty Akacjowego Dworu poprzez uruchomienie basenu całorocznego w obiekcie – przebudowa przestrzeni podtarasowej pałacu w Trzebiatowie na pomieszczenia spa.

Skrócony opis operacji: Budowa krytego basenu.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę basenu krytego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 674449.69.

Kwota Wkładu EFMR: 254995.75.

Kod Pocztowy: 73-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1610055/17/18.przechowywanie masła, siciny kościół, nieusprawiedliwione, polano nasycone żywicą krzyżówka, podstawy rolnictwa, nakło śląskie, bip komorniki, program dla szkół 2018/2019, podkarpacc, wniosek armir, gok klukowo, pronar 1221a, przykona jezioro, urząd miasta lębork przetargi…