00013-6526-DPT00041/18/19 Samorząd Województwa Małopolskiego

By | 12 września 2016

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Małopolskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenie. nagrody. dodatki służbowe pracowników zatrudnionych na potrzeby wdrażania PO RYBY 2014-2020 w Małopolsce za okres od stycznia 2016 do grudnia 2018 roku. nadgodziny za okres od maja 2017 roku do grudnia 2018 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015. 2016 oraz 2017..

Skrócony opis operacji: Realizacja operacji obejmuje wynagrodzenie 8 pracowników w 2016 roku. 16 pracowników w roku 2017 oraz 16 pracowników w roku 2018..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1013372.89.

Kwota Wkładu EFMR: 760029.66.

Kod Pocztowy: 31-156.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00013-6526-DPT00041/18/19.


Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woś Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności związanej z usługami transportowymi poprzez zakup środka transportu i systemu zarządzania flotą samochodową.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 127331.6.

Kwota Wkładu EFMR: 54115.93.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1110066/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Przetwórstwa Rybnego PANIX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych środków transportu oraz środków trwałych mających na celu usprawnienie logistyki i produkcji w zakładzie przetwórstwa rybnego panix Sp. z o.o. Sp. K.

Skrócony opis operacji: samochody ciężarawe ciągnik siodłowy. urządzenie pakujące vacum.wykrywacz metalu. nstalacja fotowoltaiczna. chłodnice do pomieszczeń. wózki widłowe.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 618585.47.

Kwota Wkładu EFMR: 231969.54.

Kod Pocztowy: 63-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1500004/17/18.


Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o środowisku wodnym oraz promocji pozytywnych postaw proekologicznych za pomocą aktywnych form działania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Żyj zdrowo nad czysta wodą.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o środowisku wodnym oraz promocji pozytywnych postaw proekologicznych za pomocą aktywnych form działania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24343.27.

Kwota Wkładu EFMR: 17587.35.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00196-6523.2-SW1610261/18/19.


Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa budynku biurowego dla spotęgowania wielkości obrotów firmy i rozwoju łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 170856.06.

Kwota Wkładu EFMR: 72499.9.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00246-6523.2-SW1610327/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59716.13.

Kwota Wkładu EFMR: 45682.84.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0210002/16.robert bartoszewicz, zaprawa murarska cementowo wapienna, anr trzebownisko, indywidualnego, głubczyce kamera, sp4 lancut, krzczeń, 96/3, czarnków kamery, związek celowy gmin, władysław pięta, zabudowa letniskowa, biuro strefy parkowania, 516972670, bartosz zalewski 1 z 10, lgd elbląg…