00014-6520.8-OR1100029/17 Wysoczański Jerzy POL023401054

By | 28 stycznia 2022

POL023401054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401054.

Nazwa operacji: Zakup ciągnika siodłowego wraz z naczepą chłodniczą. służących do transportu. przewozu ryb. niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzoną działalnością połowową..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu ciężarowego . ciągnika siodłowego oraz naczepy typu chłodnia. Planowana łączna ładowność zestawu pojazdów to 24-25 ton..

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 615923.88.

Kwota Wkładu EFMR: 238246.87.

Kod Pocztowy: 76-206.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów.

kod działania: 1.08.2021.

Numer Umowy: 00014-6520.8-OR1100029/17.


Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej. polegającej na zbieraniu utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich..

Skrócony opis operacji: Usuwanie z morza utraconych narzędzi połowowych. w szczególności w celu zwalczania niezamierzonych połowów.

Cel operacji: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8375375.

Kwota Wkładu EFMR: 6281531.25.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.4 Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej.

kod działania: 1.04.2021.

Numer Umowy: 00004-6520.4.1-OR1600002/19.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wnioski, www arimr gov pl wnioski, wniosek o dopłaty 2020, agrobaza otałęż, linia warunkowego zatrzymania, arimr gov pl dopłaty, wykreślenie hipoteki opłata, krus wolsztyn, sąd nakło nad notecią, prace brukarskie, słupy olsztyn, obojna, kazimierówka, analiza ilościowa i jakościowa, wiek definicja, jak kupić ziemię, gmina dabrowno, przydział odzieży roboczej, qwww, 63 020 zaniemyśl…