00014-6521.3.1-OR0 Skowron Tadeusz

By | 9 grudnia 2017

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt o 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowron Tadeusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji w gospodarstwie realizowane będą następujące pakiety/wymogi: Pakiet 1 – podstawowy obejmujący a) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb.b) Wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września. Pakiet 2 – rozszerzony w zakresie wymogu wymóg 2.1. . tj. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Operacja będzie prowadzona na stawach Babule zlokalizowanych w miejscowości Babule. gm. Padew Narodowa..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt o.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 130880.

Kwota Wkładu EFMR: 49080.

Kod Pocztowy: 35-506.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.3.1-OR0.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: LANDWÓJTOWICZ WACŁAW.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury przyjaznej środowisku oraz dobrostanowi ryb w obiekcie chowu i hodowli ryb Ostoja Święciny.

Skrócony opis operacji: Realizacja operacji zostanie przeprowadzona na obiekcie chowu i hodowli ryb OSTOJA w miejscowości Święciny nr obrębu ewidencyjnego 0101. nr działki ewidencyjnej działki 101. Obiekt składa się z 6 (nr 1 pow. 3.06 ha nr 2 pow. 1.28 ha nr 3 pow. 5.95 ha nr 4 pow. 6.30 ha nr 5 pow. 7.33 ha staw magazyn nr 2 pow 0.15 ha w którym prowadzona jest hodowla ryb) stawów karpiowych o łącznej powierzchni ogroblowanej stawów 24.07 ha. W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2022 r. zostaną wykonane działania związane z realizacja zadeklarowanych pakietów/wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb”. .

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 73000.

Kwota Wkładu EFMR: 27375.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6521.3.1-OR0800006/17/18.rejestracja świń, pronar 1221a, wola korzeniowa, bik gov, bip manowo, co to jest stopa bezrobocia, paragraf 471, dopłaty 2020 stawki, komańcza wyszyński, skup macior, kowr rzeszów, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa kartuzy, okno 110×140 cena, posadowo, dąbrowa mazowieckie, bór zapilski, ztm imielin, 1580 brutto ile to netto, rekowo zachodniopomorskie, osiek opolskie, `msp, jak złożyć satsume…