00014-6523.2-SW0610026/17/18 Gmina Przeciszów

By | 29 lipca 2014

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Przeciszów poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przeciszów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Przeciszów poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 229715.07.

Kwota Wkładu EFMR: 165968.45.

Kod Pocztowy: 32-641.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0610026/17/18.


Popopularyzacja i zwiększenie świadomości społecznej w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karsin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Regionalny festyn promocyjny obszaru LGR Morenka w ramach organizacji dożynek gminnych w miejscowości Osowo gmina Karsin.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Popopularyzacja i zwiększenie świadomości społecznej w ramach zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22875.85.

Kwota Wkładu EFMR: 14861.4.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00127-6523.2-SW1110295/18.zakres obowiązków księgowego, siatki brył i figur geometrycznych, łukówiec, suski minister, gmina kanczuga, emeryt, smolanka, 38 230 nowy żmigród, bobrowniki małe, rzeszow krosno, strzegom horse trials 2018, beata orzołek, sp ujazd, krowa olsztyn, dotacje unijne 2020, urząd miejski w czyżewie, lipusz kod pocztowy, korzystając z podanych informacji wpisz miary zaznaczonych kątów, gwarancja na usługi remontowe, żarki małopolskie…