00014-6524.4-OR1600002/18/19 Stanpol Sp. z o.o

By | 11 czerwca 2017

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanpol Sp. z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn. urządzeń oraz środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego w celu udoskonalenia procesów przetwórstwa rybnego oraz pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców.

Skrócony opis operacji: środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego. urządzenia transportu wewnętrznego. zakup 6 drzwi do 6 zapychowych tuneli zamrażalniczych oraz 4 drzwi zewnętrznych. przelotowy amoniakalny tunel zamrażalniczy. automatyczna glazurownica. automatyczna fileciarka ryb białych. system transportu wewnętrznego.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5995085.5.

Kwota Wkładu EFMR: 2248157.06.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00014-6524.4-OR1600002/18/19.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Parczew .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa skateparku w Parczewie”.

Skrócony opis operacji: 4.4 propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:pkt. 4.4.1.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 448790.74.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 21-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0310043/17/18.


rozwój działalności prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wykonanie robót budowlanych wykończeniowych. wyposażenie Gościńca Restauracji „Nadbaryczna” w Odolanowie oraz utworzenie 3 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Prokop Urszula.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych oraz wyposażenie Gościńca Restauracji „Nadbaryczna” w Odolanowie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego o poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: rozwój działalności prowadzący do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez wykonanie robót budowlanych wykończeniowych. wyposażenie Gościńca Restauracji „Nadbaryczna” w Odolanowie oraz utworzenie 3 miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 783466.03.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0110023/17/18.


wdrażanie LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty boeżące i aktywizacja na rok 2020.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: wdrażanie LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 232630.32.

Kwota Wkładu EFMR: 187000.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.4-SW1110025/19.


Stworzenie spójnego systemu informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów sprzyjającego promowaniu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. który przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej promocji poprzez zakup i montaż 17 gabl 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Lelów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Stworzenie spójnego systemu informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów sprzyjającego promowaniu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. który przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej promocji poprzez zakup i montaż 17 gabl.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 26654.1.

Kwota Wkładu EFMR: 15045.

Kod Pocztowy: 42-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00095-6523.2-SW1210113/19.mapa hydrologiczna geoportal, rudno lubelskie, praca olx lomza, kontyngenty taryfowe, podgik wałbrzych, arimr hajnówka, oswiadczenie o braku zmian arimr 2020, biuro powiatowe arimr, posługiwać, nieruchomosci lukow, jezioro wielkopolska, top net ogłoszenia, restrukturyzacja malych gospodarstw, wiadomosci lancut, wybory 2020 do ktorej mozna glosowac, urząd gminy rachanie…