00014-6526-DPT00006/19 Samorząd Województwa Opolskiego

By | 22 czerwca 2011

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2018-2019..

Skrócony opis operacji: Koszty zakupu i dostawy energii elektrycznej i cieplnej do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników realizujących zadania PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w województwie opolskim za okres od 1 listopada 2018r. do 31 stycznia 2019r. oraz koszty planowane do poniesienia w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 grudnia 2019r..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 13027.95.

Kwota Wkładu EFMR: 9770.96.

Kod Pocztowy: 45-082.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00014-6526-DPT00006/19.


Celem będzie aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 4 wydarzeń kulturalnych i 1 produktu promocyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamociński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dzieje się w Szamocinie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem będzie aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 4 wydarzeń kulturalnych i 1 produktu promocyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7380.4.

Kwota Wkładu EFMR: 5227.5.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW1510088/18/19.


Organizacja cyklicznej ogólnodostępnej i bezpłatnej imprezy plenerowej mającej na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej ryby jako główny składnik potraw oraz mającej na celu uatrakcyjnienie wypoczynku mieszkańcom obszaru RLGD „Jurajska Ryba” or 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Janów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja „Święta Jurajskiej Ryby” w latach 2018 i 2019.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Organizacja cyklicznej ogólnodostępnej i bezpłatnej imprezy plenerowej mającej na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej ryby jako główny składnik potraw oraz mającej na celu uatrakcyjnienie wypoczynku mieszkańcom obszaru RLGD „Jurajska Ryba” or.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43006.64.

Kwota Wkładu EFMR: 26860.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1210048/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 295428.88.

Kwota Wkładu EFMR: 238558.45.

Kod Pocztowy: 43-382.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW1210001/16.bogdan ciecierski, wstążka ma długość 2/3 metra. jak odmierzyć pół metra, justyna głowacka, mietków jezioro, małe państwo, farba do parapetów wewnętrznych, rybińska, pkp plk olsztyn, procedura administracyjna, numer gospodarstwa rolnego a numer producenta, rozmieszczenie upraw w polsce, portal jaworski, biogazownia buczek, kamieniec zbrosławice, kozłów małopolskie, rejestracja arimr, uzasadnienie przeniesienia dziecka do innej szkoły, hereford bydło opis, kleska żywiołowa w polsce…