00015-6523.3-SW1600016/19 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

By | 16 września 2017

Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizację konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ..Morze i Pa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Konferencja podsumowująca prezydencję Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ..Morze i Parsęta” w Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania..

Skrócony opis operacji: Działania w zakresie współpracy.- Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizację konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ..Morze i Pa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 16700.45.

Kwota Wkładu EFMR: 13485.25.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.3-SW1600016/19.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michaś Tadeusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zmodernizowanie parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 340296.

Kwota Wkładu EFMR: 144625.8.

Kod Pocztowy: 95-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0500026/17/18.


Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gdańsku Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie poziomu usług hydrotechnicznych poprzez zakup mobilnej hydroplatformy do prac budowlanych i modernizacyjnych obiektów wodnych.

Skrócony opis operacji: 4.01.2002.

Cel operacji: Świadczenie specjalistycznych prac wysokościowych na obiektach wodnych powiatów: kościerskiego i chojnickiego poprzez zakup mobilnej hydroplatformy oraz zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300000.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00243-6523.2-SW1110359/18/19.


Zwiększenie zdolności produkcyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” sp. z o.o. poprzez remont kompleksu stawów hodowlanych w miejscowości Kłapówka. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Karp” Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego obiektów stawowych w miejscowości Kłapówka..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie zdolności produkcyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Karp” sp. z o.o. poprzez remont kompleksu stawów hodowlanych w miejscowości Kłapówka..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 601068.68.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 36-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0910007/17/18.


Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w terminie do 31 października 2018 r 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Wyszkowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w terminie do 31 października 2018 r.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 567391.41.

Kwota Wkładu EFMR: 254982.15.

Kod Pocztowy: 07-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0710013/17/18.szklarz łódź polesie, tablica ostrzeszów, święto papryki potworów 2018, azot n, dopłaty bezpośrednie 2019 arimr, ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, olsztyn gmina, przykład biznes planu, wiadrow, gmina krokowa kontakt, skala 1 1000, wypadek górno świętokrzyskie, czarnolas, gmina nowogrod, jacek szaraniec, nieruchomości rokietnica, umowa najmu lokalu użytkowego pdf…