00015-6524.4-OR1600014/17/18 Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o.

By | 14 listopada 2016

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem produkcji produktów rybnych. specjalistycznych środków transportu oraz prace modernizacyjne w FPR Mieszko Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: I etap modernizacja szafy kontaktowo-płytowej. wózki widłowe. transporder odpadów. montaż drzwi chłodniczych. bramy szybkobieżne. II etap maszyna do filetowania. separator sepamatic. Mercedes Sprinter. naważarka. nastrzykiwarka. wywrotnica solanki. ciągnik siodłowy. naczepa.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4902450.89.

Kwota Wkładu EFMR: 1838419.08.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00015-6524.4-OR1600014/17/18.


Wspieranie różnicowania działalnosci w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim poprzez utworzenie dwóch miejsc sezonowych pracy. oraz etatu dla właściciela 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Socha Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Partyboot jako atrakcja turystyczna na terenie LGR Kaszuby.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Wspieranie różnicowania działalnosci w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim poprzez utworzenie dwóch miejsc sezonowych pracy. oraz etatu dla właściciela.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 686000.97.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00125-6523.2-SW1110178/18.


Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bogactwo naszych wód – promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem.

Skrócony opis operacji: Bogactwo naszych jezior – promocja obszarów historycznie związanych z rybactwiem.

Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75789.48.

Kwota Wkładu EFMR: 61200.

Kod Pocztowy: 73-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1600001/18.


różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakręcone słoiki” różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzaniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach.

Skrócony opis operacji: zakup: samochodów chłodni -2 szt. myjek ciścnieniowych -2 szt. wózka widłowego i zakręcarki do słoików.

Cel operacji: różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 484158.88.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1110117/17/18.kalisz powierzchnia, usuwanie hasła excel 2013, pątnówek, przechlewo pole namiotowe, chrząstawa jezioro, rozporządzenie kosztorys inwestorski, prabuty kod pocztowy, wykonanie, tryńcza gmina, mapa dojazdu warszawa, osir golub dobrzyń, wymień państwa osi, konkurs na brokera, dodatek wakacyjny dla nauczycieli, dopłaty bezpośrednie…