00016-6521.3.1-OR0900021/17/19 Ostafiński Aleksander

By | 30 maja 2014

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostafiński Aleksander.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa wraz z modernizacją budowli i dróg rolniczych w Gospodarstwie Rybackim Aleksander Ostafiński w Starzawie..

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy prac budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją budowli i dróg rolniczych w gospodarstwie rybackim w Starzawie. Operacja ma na celu zwiększenie produkcji ryb w akwakulturze w gospodarstwie rybackim..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6294538.59.

Kwota Wkładu EFMR: 2260370.1.

Kod Pocztowy: 37-723.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00016-6521.3.1-OR0900021/17/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. w Rykach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Akwakultura świadcząca usługi srodowiskowe.

Skrócony opis operacji: Wsparcie akwakultury w swiadczeniu usług środowiskowych. Zakresem operacji jest realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 381748.95.

Kwota Wkładu EFMR: 286311.71.

Kod Pocztowy: 08-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00151-6521.5-OR0300044/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochocki Mateusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie infrastruktury dla turystyki wędkarskiej na obszarze Stawy Rybne Gądków Wielki.

Skrócony opis operacji: budowa 20 stanowisk dla wędkarzy. budowa wiaty. budowa 4 szt. domków dla wędkarzy z 7 pokojami. zakup wyposażenia domków wędkarskich. zakup łodzi. budowa strony internetowej. przygotowanie dokumentacji technicznej (biznesplan. kosztorys. projekt budowlany).

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 766966.47.

Kwota Wkładu EFMR: 278466.08.

Kod Pocztowy: 66-446.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.1-OR0400001/17/18.bip międzybórz, wwwwww, mrówka brzesko, umowa przeniesienia praw do działki darowizna, zbójeckie jadło, na wspólnej 3026, www leczyca info pl, nośność stropu, orew pruszcz gdański, 13-334 łąkorz, współrzędne geograficzne z minutami, przeliczenia, agencje pracy mielec, czyszczenie boisk, pas nadrynnowy obi, nieruchomości nowe miasteczko, kowr tarnów, bip test, kowr mikołów kontakt, konwencje genewskie pdf, sygnaly alarmowe, kowr plac bankowy, rok urodzenia, dzierżawa gruntu pod maszt telefonii komórkowej 2018, 1444 rok…