00016-6523.2-SW0710002/17/18 Wiśniewski

By | 27 listopada 2019

Rozszerzenie i zwiększenie różnorodności produktów i usług oferowanych przez Firmę poprzez budowę pracowni pszczelarskiej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Profesjonalna pracownia pszczelarska na terenie LGD Zalew Zegrzyński..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Rozszerzenie i zwiększenie różnorodności produktów i usług oferowanych przez Firmę poprzez budowę pracowni pszczelarskiej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 425560.77.

Kwota Wkładu EFMR: 144572.25.

Kod Pocztowy: 07-203.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0710002/17/18.


Poprawa bezpieczeństwa i warunków do uprawiania turystyki wodnej na akwenach na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przez przeciwdziałanie kłusownictwu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE WODNE SIR EDWARD`S .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sir Edward’s przeciw kłusownictwu.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków do uprawiania turystyki wodnej na akwenach na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przez przeciwdziałanie kłusownictwu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 227445.45.

Kwota Wkładu EFMR: 158950.

Kod Pocztowy: 78-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00172-6523.2-SW1610260/18/19.


Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział w konferencji rybackiej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 127404.26.

Kwota Wkładu EFMR: 102878.93.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW1300002/18.kupno ogródka działkowego notariusz, bukowo morskie, panel fotowoltaiczny schemat, porszewice, prow 2014-20 modernizacja gospodarstw rolnych, gimnazjum nr 3 środa wlkp, zajęczniki, beata szostakiewicz grabek, zamek błyskawiczny na metry jak założyć, ujazd łódzkie, zasiłki z mops, blankiet korespondencyjny, sulejewo, agencje, ug wola uhruska, jan szuster…