00016-6523.2-SW0910008/17/18 Tylus Dariusz

By | 1 kwietnia 2022

Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup ciągnika. ładowacza czołowego i kosiarki bijakowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tylus Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika. ładowacza czołowego i kosiarki bijakowej na potrzeby prowadzonej działalności rybackiej.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcja. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wzrost produkcji rybackiej poprzez zakup ciągnika. ładowacza czołowego i kosiarki bijakowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 224475.

Kwota Wkładu EFMR: 95401.45.

Kod Pocztowy: 23-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0910008/17/18.


Zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów. rozwój i aktywizacja obszarów zależnych od rybactwa. a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Punkty Aktywnego Wypoczynku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów. rozwój i aktywizacja obszarów zależnych od rybactwa. a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80107.6.

Kwota Wkładu EFMR: 64686.7.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0500002/18.bip iłowa, jak narysować drzewo bez liści, pomoc dla rolników tarcza, jak obliczyć djp, sp torzym, petycja 447, gpa jak obliczyć, skup ryb, opony indeksy, portal ostrów, stawy debina, koszoły, czynnik dyskontowy, wydział komunikacji olsztyn kontakt, osm maluta, podstawowe wykształcenie, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, obowiązki inspektora nadzoru…