00016-6523.2-SW1610026/17 Gmina Darłowo

By | 14 listopada 2013

Cel operacji to wybudowanie jednego obiektu w postaci świetlicy w miejscowości Zielnowo promującego informacje na temat szlaków turystycznych przebiegajacych w naszym regionie oraz bezpośrednio przebiegajacych przy swietlicy w Zielnowie. Budowa siłowni ze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Darłowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świetlica wiejska w miejscowości Zielnowo lokalnym centrum rekreacji i turystyki nad rzeką Wieprzą.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Cel operacji to wybudowanie jednego obiektu w postaci świetlicy w miejscowości Zielnowo promującego informacje na temat szlaków turystycznych przebiegajacych w naszym regionie oraz bezpośrednio przebiegajacych przy swietlicy w Zielnowie. Budowa siłowni ze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 607590.15.

Kwota Wkładu EFMR: 216495.85.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW1610026/17.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piechocki Wiktor.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim Nowy Młyn.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim Nowy Młyn.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160474.

Kwota Wkładu EFMR: 120355.5.

Kod Pocztowy: 64-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00051-6521.5-OR1500005/18.


Realizacja inwestycji związanej z rozudową infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo poprzez podjęcie następujących działań:budowa ścieżki pieszo- rowerowejbudowa kładkibudowa pomostuutowrzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bakałarzewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jezioro Sumowo i rzeki Rospuda.

Skrócony opis operacji: Budowa kładki na rzecze RospudaBudowa ścieżki pieszo- rowerowej wraz z elementami małej architektury w obsarze jezioro SumowoBudowa pomostu nad jeziorem SumowoNadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Cel operacji: Realizacja inwestycji związanej z rozudową infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo poprzez podjęcie następujących działań:budowa ścieżki pieszo- rowerowejbudowa kładkibudowa pomostuutowrzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261195.7.

Kwota Wkładu EFMR: 164291.4.

Kod Pocztowy: 16-423.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1010027/17/18.


Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barczyńska Ewelina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kuchni wraz z salą warsztatową „Pod pietruszką i koperkiem”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 228031.08.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1310052/18/19.kursy celne, działki budowlane ostróda, skoda octavia przegląd po 60000, pryzmowanie, pasieki lubelskie, art. 62 prawo budowlane interpretacja, isap prawo o ruchu drogowym, amortyzacja części nie zniesiona, tadeusz dziadosz, wysypisko śmieci lublin, kowr wroclaw, zabytki na sprzedaż, sposoby układania kabli, osp kamień, zbiornik bezodpływowy 10m3, arimr radom, glos rycki, wniosek do wójta gminy wzór, kościelniki dolne, tivolo zakrzewo, podsumowanie/płatność, prośba o wydanie zaświadczenia, pkd 43.29 z…