00016-6524.4-OR1600020/17/18 BALTIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 30 sierpnia 2018

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BALTIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycje w rozwój produkcji i poprawy łańcucha zbytu.

Skrócony opis operacji: zakup samochodu chłodni i biznes plan.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 364630.21.

Kwota Wkładu EFMR: 136736.32.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00016-6524.4-OR1600020/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR.w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja rok 2016.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja rok 2016.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR.w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124485.18.

Kwota Wkładu EFMR: 100521.78.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW1410002/16.


sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Skrócony opis operacji: koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 522678.25.

Kwota Wkładu EFMR: 422062.68.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.4-SW1120015/17/18.


Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Mapa interaktywna ” Tropem Grubej Ryby”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Utworzenie Mapy interaktywnej. promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63999.92.

Kwota Wkładu EFMR: 45695.15.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0410030/18/19.


Zakup urządzeń do nowopowstałej działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczoczarz Mateusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zróżnicowanie działalności rybackiej poprzez zakup urządzeń do nowopowstałej działalności gospodarczej Agencji Reklamy oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zakup urządzeń do nowopowstałej działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 122630.33.

Kwota Wkładu EFMR: 52117.75.

Kod Pocztowy: 35-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0910016/17/18.kopalnia winna, urzad skarbowy brodnica, wydział komunikacji w łańcucie, program do projektowania torów piko, łojewo, publiczne uznanie, grzegorz świątek, starostwo częstochowa godziny otwarcia, nie tutaj, wymiary boisk sportowych, ryczywół, 1 ly, zespół szkół w woli, przedszkole 32 kielce, stopnie awansu nauczyciela, izabela wlizło, sp 2 środa wlkp…