00016-6526-DPT00001/19 Samorząd Województwa Lubuskiego

By | 12 lipca 2018

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubuskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa. Zasobów Naturalnych. Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za okres styczeń 2018r – luty 2019r. wraz z trzynastką za 2017r..

Skrócony opis operacji: Wniosek o dofinansowanie obejmuje: – wynagrodzenie za okres od stycznia 2018 r. do 28 lutego 2019. – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017r. (wypłacone w styczniu 2018r.)- nagrody..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 448668.88.

Kwota Wkładu EFMR: 336501.66.

Kod Pocztowy: 65-057.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00016-6526-DPT00001/19.


Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru poprzez rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190623.1.

Kwota Wkładu EFMR: 81014.35.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0110008/18/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RYBHAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Rybhand Sp. z o.o. Sp. K.

Skrócony opis operacji: urządzenie do nacinania ości. wózek paletowy. owijarka. skrzyniopalety. bramy szybkobieżne. zespół sprężajacy. wózek widłowy. samochody dostawcze. separator miękki.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2125059.88.

Kwota Wkładu EFMR: 796897.44.

Kod Pocztowy: 63-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1500001/17/18.


Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15829.9.

Kwota Wkładu EFMR: 8500.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0210001/19.rejestracja kalisz, psp w rzeczycy długiej, podanie kpa, dni kazimierzy wielkiej 2018, nieruchomości piotrków, lask pl, dożynki 2019 łódzkie, ciechow, urzad gminy santok, uniqa toruń, po z, winda zewnętrzna cena, najniższa krajowa 2009, angelika sobczyk, upl-1p, kowr wroclaw, 47.11 z, zwrot za materiał siewny 2019, fotokart szczecin, pierwiastka krowa, grunty rolne, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2018, dziurdziewo, rodzaje gospodarstw rolnych…